Psyres
DAROVAT
Podporujeme český výzkum psychedelik
logo

Legislativa

Změny v legislativě podporující dostupnost léčby
HOME
>
>
Legislativa

Vnímáte zákonné bariéry omezující výzkum a využití psychedelik v medicíně?

Chcete podpořit širší zařazení psychedelik do léčebné praxe?

Rádi byste podpořili aktivity zaměřené na provedení legislativních změn pro zpřístupnění léčby asistované psychedeliky?


Ačkoliv je terapeutický potenciál psychedelik více než slibný, dosud je najdeme na seznamu zakázaných látek bez léčebného využití. Současná česká legislativa zatím není zcela v souladu s hladkým zařazením psychedelik do terapeutické praxe.

Podporou tohoto projektu fondu PSYRES přispějete na kroky systematicky zaměřené na nezbytné legislativní změny, které povedou ke zpřístupnění léčby pomocí psychedelik, osvětě a posunu vnímání jejich skutečného potenciálu.

Mezi aktivity, které v tomto smyslu provádíme patří právní analýzy, návrhy legislativních změn i jednání se zákonodárci. Věříme, že ve spojení s vámi naše snaha přinese významné změny i v této oblasti.

Legislativa

Změny v legislativě podporující dostupnost léčby


Dosavadní výsledky vědeckých výzkumů z celého světa poukazují na ohromující potenciál psychedelik v léčbě duševních onemocnění a pro zvyšování kvality lidského života.

Výzkum psychedelik intenzivně probíhal již v šedesátých letech 20. století. Už tehdy se vědci snažili zkoumat potenciál psychedelik pro léčbu nejrůznějších diagnóz. Zkoumaly se jejich možnosti využití na léčbu osob závislých na alkoholu, pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou, léčbu úzkosti a deprese u pacientů v terminálním stádiu smrtelných chorob a mnohých dalších. Zdálo se, že výzkum psychedelik je na cestě k naplnění počátečních příslibů a očekávání, avšak bouřlivý společenský vývoj té doby s sebou přinesl řadu problémů, které se nakonec ukázaly jako osudové i pro tuto oblast vědeckého bádání.

Vyhlášení “války proti drogám” (1971) americkým prezidentem Nixonem neznamenalo pouze celospolečenský zákaz užívání většiny psychoaktivních – tedy i psychedelických substancí – ale také zastavení velmi perspektivního výzkumu. Bez ohledu na to, že neexistovala žádná relevantní data, která by opravňovala novou legislativu byla v rámci OSN psychedelika klasifikována jako drogy bez léčebného využití. Také Československá republika implementovala do svého právního systému tato doporučení. Samotný psychedelický výzkum však ukončila jako jedna z posledních až v roce 1974.


Podpora fondu přispívá ke změnám systému


Podporou fondu PSYRES přispějete na kroky systematicky zaměřené na provedení nezbytných legislativních změn, které povedou ke zpřístupnění této formy léčby, osvětě a posunu vnímání významu psychedelik ve společnosti.

Mezi aktivity, které v tomto kontextu podporujeme, patří právní analýzy, návrhy legislativních změn i  jednání se zákonodárci. Naším záměrem je také organizovat vzdělávací akce.


Váš finanční příspěvek pomůže naplnit následující cíle naší snahy


  • Podpora aktivit směřujících k získání ECOSOC statusu (status poradce) OSN, který by nám umožnil přinášet tématiku léčebného potenciálu psychedelik na zasedání OSN (např. zasedání CND Komise pro narkotika a drogy)
  • Podpora odborné tvorby legislativních, politických a ekonomických analýz v oblasti psychedelik (např. ekonomické dopady psychedeliky asistované psychoterapie, analýza úmluv OSN z r 1961, monitoring legislativních změn ve světě směrem k zavedení psychedeliky asistované psychoterapie do léčebného systému apod.)
  • Podpora uspořádání setkání s vládními představiteli, odbornou obcí (výzkumníci, lékaři, právníci, členové odborných společností, zástupci státních úřadů a institucí, apod.) a sympatizanty změny legislativy

Rozpočet se bude odvíjet od konkrétních aktivit.

mikroskopimage-bg

PODPOŘTE PROJEKTY I VY!

CHCI PODPOŘIT

AKTUALITY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ