Podporujeme český výzkum psychedelik

O nás

Fond na podporu výzkumu a studia psychedelických látek a jejich využití ve farmakologii, psychologii, adiktologii a psychiatrii.

Zakladatelem fondu je Společnost pro podporu neurovědního výzkumu s.r.o. V současnosti jsou členy správní rady Ing. Václav Dejčmar, Ing. Ondřej Fryc a Yemi A.D.

Účelem nadačního fondu je především podpora výzkumných pracovišť a týmů v České republice, které se zabývají studiem psychedelických látek.

Primárně je fond určen na podporu studií z oblastí farmakologie, neurobiologie, primární a sekundární prevence rizikového užívání, psychologie, adiktologie a psychiatrie, které se věnují mechanismu účinku psychotropního působení těchto látek. V širším kontextu pak fond podporuje také společenskovědní projekty orientované na kulturní konsekvence a historii užívání psychedelik.

Výroční zprávy

Náš tým

Zakladatelé

MUDr. Tomáš Paleníček, Ph.D. zakladatel

Psychiatr a neurovědec, absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své kariéře se specializuje na výzkum účinků psychedelik a dalších psychoaktivních látek. Výzkumy jeho týmů pokrývají širokou oblast od buněčných kultur přes animální experimenty až po studie na zdravých dobrovolnících a pacientech. Ve své klinické praxi se věnuje zejména obecné psychiatrii.

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. zakladatel

Neurovědec, neurolog a vedoucí výzkumného programu Aplikovaná elektrofyziologie mozku v Národním ústavu duševního zdraví. Výzkumný zájem spočívá v aplikaci neurozobrazovacích metod, zejména kvantitativní elektroencefalografie, při hodnocení účinků psychoaktivních látek na CNS s cílem zlepšení predikce odpovědi na psychofarmakologickou léčbu.

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, zakladatel

Neurovědec, psychiatr a psychoterapeut. Přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a Náměstek pro vědu a výzkum Národního ústavu duševního zdraví. Výzkumně se zabývá studiem léčebného efektu psychedelik, teorií vědomí a využitím neurozobrazovacích metod.

Exekutiva & PR

Mgr. Vladěna Sobasová Výkonná ředitelka

Adiktolog, koordinátorka výzkumných projektů v Národním ústavu duševního zdraví. V minulosti byla zaměstnancem Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Úřad vlády ČR), kde se mimo jiné spolupodílela se na organizaci národních konferencí s adiktologickou tématikou. Od r. 2016 je součástí local teamu organizátorů Evropské konference k duševnímu zdraví (ECMH).

Bc. Eva Césarová PR & média

Spoluzakladatelka České psychedelické společnosti, organizátorka akcí s psychedelickou tématikou, mediální zástupkyně psychedelického výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví a studentka Adiktologie na 1. lékařské fakultě, Univerzitě Karlově.

Správní rada

Ing. Václav Dejčmar Předseda správní rady

Ekonom a filantrop, investor do finančních a private equity projektů kolem společnosti RSJ, spolumajitel centra současného umění Dox Prague a příležitostný producent, mj. filmu I am Fishead o roli psychopatů v byznysu a politice nebo Bufo Alvarius - The Underground Secret o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku. Rád se zabývá disruptivními myšlenkami a je přesvědčen o zásadním celospolečenském významu psychedelické renesance.

Yemi A.D. Člen správní rady

Multidisciplinární tvůrce, zakladatel a generální ředitel společnosti JAD Production. Tanečník, choreograf, režisér, producent, herec, jeden z nejvyhledávanějších kreativců ve své sféře. Spolupracoval například s Kanye Westem, vybudoval rozsáhlý seznam klientů včetně značek Google, Coca Cola a T-Mobile. Produkuje vlastní projekty a značky a řečnil na několika platformách.

Ing. Ondřej Fryc Člen správní rady

Celoživotní dobrodruh a podnikatel. S batohem procestoval svět, založil několik firem (nejznámější je Mall.cz) a skrze svůj investiční fond Reflex Capital investuje do nadějných českých projektů a podnikatelů. S manželkou Terezou vychovávají tři děti a podporují množství neziskových aktivit s celospolečenským dopadem.

Vědecká rada

MUDr. Filip Tylš, Ph.D. Předseda vědecké rady

Psychiatr / neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), jednatel a zakladatel Psyon – psychedelické kliniky (www.psyon.cz), člen České psychedelické společnosti (CZEPS) a psychoterapeut v soukromé praxi. Je absolventem 1. LF UK (MUDr.) a oboru neurověd na 3.LF UK (PhD). Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2020) a psychedelický výcvik “CPTR” (CIIS, San Francisco, 2018). Specializuje se na psychedeliky-asistovanou psychoterapii a výzkum psychedelik.

Ingmar Gorman, Ph.D. Člen vědecké rady

Psycholog, který se specializuje na psychedelickou Harm reduction (snižování rizik) a integraci. Je spoluzakladatelem Fluence (www.fluence8.com) psychedelické vzdělávací společnosti školící specialisty v psychedelické léčbě. Dr. Gorman je současně řešitelem a terapeutem Fáze 2 & 3 klinického výzkumu MDMA-asistované Psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu (www.mdmaptsd.org).

Prof. Tania Re Člen vědecké rady

Pycholožka, specializuje se na Gestalt Psychoterapii, působí jako terapeutka v Miláně a ve Švýcarsku, kde prohlubuje praxi v bio-naturálních disciplínách. Její přední výzkum je situován v Jižní Americe v domorodých komunitách, kde se věnuje studiu tradičních medicín, rostlin a léčebným rituálům. V posledních letech participuje ve výzkumech s využitím tradičních rostlin ve spolupráci s univerzitami v centru Evropy, Spojených státech a Jižní Americe. V Itálii ve spolupráci s Luca Coscioni Asociací (kde působí jako konzultant) propaguje využití psychotropních substancí v terapii.

Prof. Dr. Jan Ramaekers, Ph.D. Člen vědecké rady

Profesor psychofarmakologie a behaviorální toxikologie, působí na univerzitě v Maastrichtu (Nizozemí). Věnuje se výzkumu v oblasti psychofarmakologie, závislostí, drog a dopravní psychologie.

doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Člen vědecké rady

Bioorganický chemik, který se více jak 10 let věnuje forenzní toxikologii a neuropsychofarmakologickému výzkumu. V oblasti psychedelických látek se zaměřil na syntézu čistých alkaloidů, jejich metabolismu a farmakologické charakterizaci s výhledem na jejich využití v psychiatrické praxi. Je aktivní člen mezinárodní forenzní toxikologické společnosti a snaží se aktuální vědecké poznatky transponovat do legislativy omamných a psychotropních látek.

Podporovatelé

Kdo jsou naši
podpořovatelé?

Lumír Kraina podnikatel, zakladatel centra spirituálního rozvoje Asaya a firmy BRAIN inspiration s.r.o.

Frank Zanow CEO / New Business ANT-Neuro

Yemi A.D. Multidisciplinární tvůrce, zakladatel a generální ředitel společnosti JAD Production.

Václav Dejčmar Ekonom a filantrop, investor do finančních a private equity projektů kolem společnosti RSJ, spolumajitel centra současného umění Dox Prague

Ondřej Fryc Majitel investičního fondu Reflex Capital

Jarmila Mucha Plocková Vnučka Alfonse Muchy, architektka, umělkyně

Newsletter

Dostávejte novinky o činnostech Nadačního fondu a o aktualitách z výzkumu psychedelik.