Psyres
DAROVAT
Podporujeme český výzkum psychedelik

Dary a etika

Finanční příspěvky přijaté na podporované projekty neslouží na provoz fondu – ten zajišťují Patroni fondu. Vybrané prostředky jsou ze 70 % využity ve prospěch vámi vybraného konkrétního projektu. Zbývajících 30 % je transparentně využito nadačním fondem v souladu s jeho posláním a stanovami. Fond tím dostává možnost vyrovnat aktuální potřeby avizovaných projektů nebo podpořit organizaci odborných akcí.


Podpořit můžete tyto oblasti:


MEDICÍNA

Klinický výzkum léčby deprese a existenciální tísně u onkologicky nemocných pacientů.

ANTROPOLOGIE

Vědecký výzkum vlivu tradičních metod rituálního užití ayahuascy na neurobiologii mozku a psychiku účastníků.

LEGISLATIVA

Zajištění právní podpory v oblasti legalizace léčebných postupů spojených s psychedeliky, zejména psychedeliky asistované psychoterapie.


Náš fond funguje v souladu s těmito hodnotami:


TRANSPARENTNOST

Všechny informace sdílíme otevřeně. Vytváříme tím kulturu odpovědnosti a přispíváme k veřejné pospolitosti, což usnadňuje etickou spolupráci směrem ke sdílenému vyššímu záměru.

INTEGRITA

Vně i uvnitř organizace komunikujeme otevřeně, jasně, upřímně, čestně a uctivě. Naše rozhodnutí vycházejí z pečlivého posouzení konkrétní situace, jsou podložena vědeckými argumenty, srdečností i selským rozumem. Spojujeme vše podstatné.

SPRAVEDLNOST & OBJEKTIVITA

Držíme prostor pro realizaci vědeckých výzkumů, které mohou významně přispět rozšíření možností léčby duševních onemocnění. Podporované projekty jsou vybírány spravedlivě, objektivně a po pečlivém uvážení. Dbáme na to, abychom poskytovali rovnocenné příležitosti pro všechny.

EFEKTIVITA

Cílem naší práce je zpřístupnění psychedeliky asistované psychoterapie pacientům, kteří zůstávají bez pomoci. Usilujeme o legislativní změny, vedoucí k využití plného potenciálu těchto látek. Efektivní využití našich prostředků vedoucí k naplnění naší vize je pro nás klíčové.

ZVĚDAVOST, OTEVŘENOST & RŮST

Jsme otevření novým tématům, výzvám i příležitostem, které mohou zahrnovat i překročení komfortní zóny. Naším přirozeným záměrem je i všestranný růst a vývoj.


PSYRES dodržuje následující principy:PODPORA OTEVŘENÉ VĚDY

Volný přístup k vědeckému poznání považujeme za základní stavební kámen celospolečenského pokroku. Sdílíme to, co se naučíme a vytvoříme – včetně našich zjištění, protokolů a financí.


DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Věříme, že má být možnost využití psychedelik v léčbě duševních onemocnění i sebepoznání dostupná všem bez rozdílu a bez segregace způsobené finanční nákladností.


VEŘEJNÝ PROSPĚCH

Upřednostňujeme blaho lidstva a planety před organizačním nebo individuálním ziskem. Ctíme komunity, tradice předků, moderní současnost i historické boje, z nichž jsme se poučili praktikováním sounáležitosti a vzájemnosti a aktivitami s pozitivním dopadem i na budoucí generace.

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

Naše aktivity směřujeme do souběžné podpory vědeckého terapeutického přístupu, zkoumání tradičního využití psychedelik a hledání společensky nejprospěšnějšího legislativního řešení otázky, jak maximalizovat prospěch z využití potenciálu psychedelik.

NEWSLETTER

Zajímají vás aktuality z výzkumu psychedelik nebo novinky z činnosti fondu? Přihlaste se k odběru newsletteru!


  Psyres
  Nadační fond pro výzkum psychedelik
  sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
  110 00 Praha 1
  IČO: 05540143
  Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
  DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
  fbyt
  info@psyres.euPro média
  Nadační fond pro výzkum psychedelik
  sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
  IČO: 05540143
  Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ