Psyres
DAROVAT
Podporujeme český výzkum psychedelik

Dary a etika

Finanční příspěvky přijaté na podporované projekty neslouží na provoz fondu. Ten zajišťují naši Patroni.
Prostředky budou ze 70 %, využity ve prospěch Vámi vybraného konkrétního projektu. Zbývajících 30 % bude transparentně využito Nadačním fondem v souladu s jeho posláním a stanovami. Tím dáváte možnost fondu vyrovnat aktuální potřeby avizovaných projektů nebo nebo podpořit organizaci odborných akcí.

Podpořit můžete tyto oblasti:

MEDICÍNA
klinický výzkum léčby deprese a existenciální tísně u onkologicky nemocných

ANTROPOLOGIE
vědecký výzkum vlivu tradičních metod rituálního užití ayahuasky na neurobiologii mozku a psychiku účastníků

LEGISLATIVA
zajištění právní podpory v oblasti legalizace léčebných postupů spojených s psychedeliky (například psychedeliky asistovaná psychoterapie)

HODNOTY

Transparentnost
Veškeré informace sdílíme transparentně. Transparentnost vytváří kulturu odpovědnosti a přispívá k veřejné pospolitosti, což usnadňuje etickou spolupráci směrem ke sdílenému vyššímu záměru.

Integrita
Navenek i dovnitř organizace komunikujeme otevřeně, jasně, upřímně, čestně a uctivě. Naše rozhodnutí vycházejí z pečlivého posouzení konkrétní situace, jsou podložena vědeckými argumenty, srdečností i selským rozumem.

Spravedlnost & objektivita
Držíme prostor pro realizaci vědeckých výzkumů, které mohou významně přispět rozšíření možností léčby duševních onemocnění. Podporované projekty jsou vybírány spravedlivě, objektivně a po pečlivém uvážení. Dbáme na to, abychom poskytovali rovnocenné příležitosti pro všechny.

Efektivita
Cílem naší práce je zpřístupnění psychedeliky asistované psychoterapie pacientům, kteří zůstávají bez pomoci. Obdobně jsou to také legislativní změny, které povedou k využití plného potenciálu těchto látek. Efektivní využití našich prostředků vedoucí k naplnění naší vize je pro nás klíčové.

Zvědavost / otevřenost / růst
Jsme otevření novým tématům, výzvám i příležitostem, které mohou zahrnovat i překročení komfortní zóny. Naším záměrem je mj. všestranný růst a vývoj.

PRINCIPY

Podporujeme open science
Volný přístup k vědeckému poznání považujeme za základní stavební kámen celospolečenského pokroku. Zavazujeme se sdílet to, co se naučíme a vytvoříme, včetně našich zjištění, protokolů a financí.

Dostupnost pro všechny
Věříme, že by možnost využití psychedelik v léčbě duševních onemocnění i sebepoznání měla být dostupná všem bez rozdílu a bez segregace způsobené finanční nákladností.

Veřejný prospěch
Upřednostňujeme blaho lidstva a planety před organizačním nebo individuálním ziskem. Snažíme se ctít komunity, tradice předků i ty moderní, a historické boje, z nichž jsme se poučili, praktikováním sounáležitosti, vzájemnosti a aktivitami s pozitivním dopadem i na budoucí generace.

Komplexní přístup
Naše aktivity jsou směřujeme tak, že souběžně podporujeme vědecký terapeutický přístup, zkoumání tradičního využití psychedelik a nakonec hledáme společensky nejprospěšnější legislativní řešení otázky, jak maximalizovat prospěch z využití potenciálu psychedelik.

NEWSLETTER

Dostávejte novinky o činnostech Nadačního fondu a o aktualitách z výzkumu psychedelik.


  Psyres
  Nadační fond pro výzkum psychedelik
  sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
  IČO: 05540143
  Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
  DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
  fbyt
  info@psyres.euPro média
  Nadační fond pro výzkum psychedelik
  sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
  IČO: 05540143
  Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ