Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
Vláda plánuje investovat do výzkumu psychedelik při léčbě závislostí

Vláda plánuje investovat do výzkumu psychedelik při léčbě závislostí

23. 04. 2023

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 schválený vládou 5. dubna
2023 počítá s podporou výzkumu psychedeliky asistované psychoterapie. Do výzkumu v oblasti léčby závislostí je plánována alokace 40 milionů Kč.

Současná renesance psychedelického výzkumu i změny v přístupu k těmto látkám naznačují, že je jen otázkou času, kdy budou psychedelika běžně užívána jako terapeutický nástroj v léčbě. Léčba závislostí by mohla být jednou z hlavních oblastí výzkumu psychedelik. Výsledky vědeckých studií poukazují na potenciál látek, jako jsou psilocybin, ibogain, MDMA a další právě v léčbě závislostních poruch.

Dosavadní výzkumy také naznačují, že psychedelika mohou zvyšovat neuroplasticitu a neurogenezi, tedy schopnost mozku vytvářet nová neuronální spojení a lépe se přizpůsobovat neustálým změnám světa kolem nás. Psychedelická zkušenost by tak mohla pomoci pacientům vymanit se ze zajetých kolejí, spojených se sebedestruktivním způsobem myšlení i jednání v každodenním životě.

V případě zmíněné podpory nového akčního plánu se jedná se zejména o výzkum farmakologické substituční léčby závislosti na stimulantech a výzkum psychedeliky asistované psychoterapie. Některá z forem závislostí se týká až 2 mil. obyvatel ČR. Akční plán reflektuje potřebu financování výzkumu psychedeliky asistované psychoterapie jako inovativní léčebné metody.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Celosvětově narůstající trend změn lokálních legislativ směrem k rozšíření psychedelických látek v terapii se však neobejde bez podpory další vědecké evidence. „To, že bere stát v potaz terapeutický potenciál psychedelik, je velký krok kupředu a oceňujeme průlomovou a ambiciózní racionální politiku vlády založenou na vědeckých důkazech,“ říká adiktoložka a poradkyně v oblasti legislativy PSYRES Mgr. Vladěna Sobasová.

„Psychedelika jsou jednou ze skupin psychoaktivních látek, které si zasluhují změnu v regulaci a politice. Jejich návykovost je minimální a jejich užívání je spojeno s minimálními zdravotními a společenskými negativními dopady. Naopak se ukazuje jejich účinnost v léčbě, ale i mimo léčebný kontext, kdy dokáží podpořit pozitivní změny v oblasti emocí, vztahů nebo chování směrem k vyšší psychické pohodě, zdravějšímu životnímu stylu nebo k větší odpovědnosti k okolnímu světu,“ doplňuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vědecký poradce protidrogového koordinátora.

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ