Psyres
DAROVAT
Podporujeme český výzkum psychedelik
logo

Antropologie

Neurobiologie ayahuasky užité v tradičním prostředí
HOME
>
>
Antropologie

Co se děje s lidským vědomím pod vlivem psychoaktivního nápoje ayuhuasca?

Jak reaguje na ayuhuascu lidský mozek pod dohledem moderních vědeckých přístrojů?

Jakou roli má tradiční prostředí na účinky ayahuascy?

Vnímají vliv ayahuascy jinak domorodí obyvatelé ve srovnání s lidmi z jiného kulturního okruhu?

Existuje mezi mozky účastníků rituálu vzájemná propojenost?


Na tyto a celou řadu dalších otázek hledá odpověď jedinečný, mezinárodní vědecký projekt pod vedením českých vědcůNeurobiologie ayahuascy užité v tradičním prostředí. Výprava našich vědců a jejich spolupracovníků vybavená přenosnými přístroji na měření mozkových aktivit, se vydá přímo do srdce amazonského pralesa, aby se zúčastnila rituálu, jehož ústředním bodem je psychoaktivní nápoj ayahuasca. Se souhlasem domorodých kmenů Huni Kuin a Ashaninka zde provedou rozsáhlý vědecký výzkum, který může předznamenat zásadní obrat v našem vnímání skutečnosti.


Neurobiologie ayahuasky užité v tradičním prostředí


Napříč historií lidstva byla psychedelika užívána rituálně obvykle za účelem léčby, duchovního propojení či oslavy. Díky tomu došlo k nahromadění nenahraditelných zkušeností z rituálního kontextu, které jsou nejen živoucím odkazem dávných civilizací, ale také atraktivní výzvou pro současnou vědu.

Ayahuaska je psychoaktivní nápoj z amazonských rostlin, který je po stovky (možná i tisíce let) rituálně užíván tradičními kmeny některých jihoamerických zemí. Indiáni ayahuascu symbolicky vnímají jako zosobnění přírodních sil, nezměrnou inteligenci, která jim napomáhá skrze změněné stavy vědomí nahlédnout na skutečnou realitu. Rostliny, ze kterých se ayahuasca připravuje, označují jako medicíny. Nápoj samotný je pak vnímán jako léčebný prostředek a ayahuasca je indiány obecně uctívána jako rostlinná učitelka.

Základní ingredience rostlinného výtažku tvoří liána (Banisteriopsis capi) a listy (Psychoria viridis), které obsahují silnou psychoaktivní látku dimethyltriptamin (DMT).

Během uplynulých 60 let se ayahuasca stala předmětem širokého spektra vědeckých výzkumů. Zkoumalo se především její potenciální využití v psychoterapii, ale i vliv na rozvoj kreativity, a obecné zvýšení kvality života člověka. Mnozí účastníci experimentů s touto látkou na sobě po ukončení sezení zaznamenali pozoruhodnou obnovu respektu k přírodě a snahu o zlepšení své vazby nejen k ní, ale i na úrovni vlastních mezilidských vztahů.

V současné době jsme svědky oživení zájmu o tradiční posvátné rostliny a jejich psychoterapeutický potenciál, na který navazuje právě probíhající terénní projekt Neurobiologie ayahuascy užité v tradičním prostředí.

Mezinárodní tým špičkových odborníků v něm využívá nejmodernější technologie ke studiu tradiční formy podávání ayahuascy u kmenů Huni Kuin a Ashaninka v Amazonii.

Výzkumníky zajímá, jak ayahuasca ovlivňuje psychický stav účastníků, jaký vliv má změněný stav vědomí na jejich vzájemnou propojenost, a jak tento kontext užití souvisí s činností mozku.


Kdo stojí za projektem:


MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., a tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví ČR, Dr. Eduardo Ekman Schenberg, Ph.D., (Instituto Plantando Consciencia, Brazílie), Dr.Tom Froese (National Autonomous University of Mexico - UNAM), Dr. Frank Zanow (CEO Ant Neuro), Dr. Tania Re a Adine Gavazzi (Cattedra UNESCO at Universita Degli Study di Genova. Projekt podpořil také NF Neuron.

Momentální situace (konec 2021): v roce 2019 proběhla testovací expedice s přenosnými přístroji EEG. Přístroje jsou zajištěny ve spolupráci se společností ANT Neuro, výrobcem lékařské techniky z Holandska. Na podporu projektu vznikla veřejná sbírka.

Ve výhledu je realizace expedice plánované na rok 2023 ve spolupráci s kmenem Huni Kui. Komunikace probíhá s výzkumníky v Brazílii, avšak vzhledem k aktuální politické situaci není možné říci, kdy bude příjezd českých výzkumníků uskutečnitelný. Záměrem je vyjednávat také s dotčenou ambasádou. Variantou v případě neúspěchu je dokončit finální experiment v Peru nebo v Ekvádoru.

Výstup je definován jako získání dat pomocí přenosných přístrojů na měření EEG, vypovídajících o tom, jak tradiční prostředí ovlivňuje rituál spojený s pitím ayahuascy. Výsledná data mohou potvrdit či vyvrátit důležitost tradičního prostředí a rituálního settingu. Díky možnému využití více přenosných EEG čepic současně mají výzkumníci jedinečnou příležitost získat data vypovídající o propojení jednotlivých účastníků výzkumu a vlivu vnějších aspektů (rituál, zpěv, šamanská práce) na jejich mozek. Studie by tak mohla nejen ukázat, jak a jaké jednotlivé rituální prvky ovlivňují neurobiologii účastníků, ale díky možnému srovnání s výsledky podání ayahuasky v lékařském prostředí i vyhodnotit roli a efektivitu tradičního kontextu.

Výsledná data můžeme očekávat v letech 2024-2025. Současně vznikne ve spolupráci s filmovým štábem režiséra Davida Čálka dokument Doktor na tripu, který získal podporu Fondu české kinematografie.

Vaše finanční podpora pomůže naplnit následující cíle projektu:

  • Sběr dat pomocí přenosných EEG přístrojů, které nastíní, jak tradiční prostředí a rituální užití psychoaktivního nápoje ayahuascy ovlivňuje neurobiologii mozku
  • Potvrzení či vyvrácení důležitosti tradičního prostředí a působení samotného rituálu
  • Získání dat vypovídajících o propojení jednotlivých účastníků výzkumu a vlivu vnějších podnětů na mozek (díky využití několika přenosných EEG čepic)
  • Vyhodnocení role a efektivity tradičního kontextu
  • Rozšíření veřejného povědomí i vědeckého poznání o potenciálu rituálního využití psychedelik

Finanční rozpočet tvoří v případě cesty do Brazílie cca 2 mil. Kč jako cestovní náklady týmu (15 lidí), pojištění, příspěvek domorodým kmenům za ubytování, jídlo a participaci, zaplacení výzkumníka v Brazílii, doprava na místě, administrativní, legislativní dokumenty, etická komise a právní služby vzhledem ke komunikaci s úřady, vládou a FUNAI (National Indian Foundation). Tvorba dokumentárního filmu a zpracování dat do odborných publikací nejsou součástí rozpočtu.

V případě cesty do Peru jde o rozpočet cca 1 mil. Kč, který zahrnuje cestovné týmu (15 lidí), pojištění, ubytování, jídlo, participace domorodých kmenů, spolupráce s výzkumníky v rezervaci, administrativní a legislativní dokumenty, doprava na místě. V případě cesty do Peru není jisté, zda by byl dokončen dokument Doktor na tripu, neboť má filmový štáb primárně grant na cestu do Brazílie.

mikroskopimage-bg

PODPOŘTE PROJEKTY I VY!

CHCI PODPOŘIT

AKTUALITY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ