Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
Psychedelika od roku 2000 zažívají obrovskou renesanci, tvrdí prof. Jiří Horáček

Psychedelika od roku 2000 zažívají obrovskou renesanci, tvrdí prof. Jiří Horáček

2. 06. 2022

Jeden ze zakladatelů PSYRES Nadačního fondu pro výzkum psychedelik, prof. Jiří Horáček, promluvil o psychedelických látkách a jejich potenciálním využití v medicíně v lékařském magazínu HOSPITALin.

Prof. Jiří Horáček je jednou z hlavních tváří fondu, jehož výzkum PSYRES dlouhodobě podporuje. Je to bývalý zvolený předseda České neuropsychofarmakologické společnosti, vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí NÚDZ a přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK.

Prof. Horáček poukazuje na pozitivní trend v přístupu k výzkumu psychedelik: “po roce 1970 se objevily problémy, hlavně legislativní. Výzkum psychedelik se na nějakou dobu zastavil prakticky až do roku 2000, kdy se znovu rozjel. Dnes se mu věnují ty nejserióznější výzkumné organizace na světě. Studují psychedelika, především psilocybin, což je nejčastěji zkoumaný reprezentant této skupiny, a potvrzují unikátní léčebný potenciál. Nejlépe zdokumentovaný je potenciál antidepresivní.” 

Na otázku, zda budou psychedelické látky široce využívány v medicíně však prof. Horáček poukazuje na současné překážky. 

“Tak daleko ještě nejsme. Dnes víme, že tyto léky mají zcela unikátní léčebný potenciál, spočívající hlavně v rychlé antidepresivní odpovědi. Aktuálně jsou dokončována takzvaná multicentrická klinická hodnocení a vznikají velké studie, které mají umožnit jejich zavedení do běžné klinické praxe. Zdůrazňuji, že u vybraných diagnóz. Vypadá to, že výsledky nových studií jsou nesmírně nadějné a můžeme očekávat, že v horizontu čtyř let se tyto léky dostanou k použití pro léčbu specifických diagnóz.”

V této chvíli je v naprosté většině států možnost použití těchto léků omezena pouze na vědecké studie, specielně schválené. Existuje však jedna výjimka, Kanada. Tam hlavní klinická autorita umožnila normální použití psilocybinu u pacientů, kteří strádají tak zvaným existenciálním distresem. Jsou to pacienti paliativní, na sklonku svého života, kde psychedelika mohou přinést zásadní zlom a pomoc.”

Legalita a rizikovost těchto látek byla také jedním z témat rozhovoru. Závislost a nadužívání drog jsou společensky negativními jevy, bylo by tedy řešením legalizovat vše?

“Né všechny ilegální látky však závislost způsobují. To je nutné zdůraznit. Z farmakologického hlediska je nesmysl, dávat je do jedné skupiny. Prostě proto, že Pervitin a psilocybin stojí úplně na diametrálních koncích rizika rozvoje závislosti. Psychedelika nedělají závislost. Přesto jsou ve stejné skupině. To je první problém – udělat si pořádek v těchto látkách a různě je klasifikovat.”

Legislativou se zabývá i PSYRES. Finanční podporou můžete přispět na kroky systematicky zaměřené na nezbytné legislativní změny, které povedou ke zpřístupnění léčby pomocí psychedelik, osvětě a posunu vnímání jejich skutečného potenciálu. Více o projektu zde.

“Jestli je možné vést hranici mezi zneužíváním látek a lékařským využitím, tak to víme přesně. Ta už existuje, a dobrým příkladem jsou třeba opioidy, dříve opiáty. Jde o léky, které jsou v medicíně zcela nezastupitelné, přinášejí obrovské blaho, bez kterých by se neobešlo prostě nic. Žádná operace, žádná léčba vážnější bolesti, prostě je potřebujeme. Ovšem v okamžiku, kdy s nimi pracujeme neodborně, je možné, že závislost udělají, a to vcelku rychle. Tak nastává problém a černý trh kvete. Analogicky to máme s psychedeliky – s tím rozdílem, a to podtrhuji, že jejich společenská nebezpečnost nespočívá v závislosti.”

Celý rozhovor s prof. Horáčkem si můžete přečíst zde.

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ