Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
Odborníci chtějí ukončit českou válku proti drogám

Odborníci chtějí ukončit českou válku proti drogám

17. 06. 2022

Na serveru e-petice.cz se 15.6. 2022 objevila petice, kterou podepisují odborníci na závislosti a na léčbu lidí se závislostmi. Signatáři vyzývají kompetentní orgány ČR, aby ukončily nadměrnou a nežádoucí kriminalizaci lidského jednání spojeného s užíváním a s nakládáním s psychoaktivními látkami.

Petice poukazuje na přísný přístup a postup orgánů činných v trestním řízení a posuzování soudů v kauzách, které dle názorů signatářů vykazují znaky nízké společenské nebezpečnosti. 

“Jsme přesvědčeni, že současná trestní politika směrem k tzv. omamným a psychotropním látkám (OPL), je přepjatá a jako taková je nelegitimní a neproporcionální.” … “Nakládání s OPL v pomáhajícím kontextu nebo v kontextu samoléčby je trestáno odnětím svobody často i v délce několika let, zatímco obdobné nakládání s jinými psychoaktivních látkami, které vykazují mnohem vyšší zdravotní a společenskou nebezpečnost, jako jsou alkohol nebo tabák, je legální, tolerované, propagované v reklamách a nedovolené jednání s nimi spojené je postihováno relativně velmi mírně.”

Petice vyzývá Vládu České republiky, aby urychleně projednala otázku trestní politiky vůči omamným a psychotropním látkám a pověřila mj. Radu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, aby připravila návrhy ke změně v právním řádu ČR. Petice se odkazuje i na prezidenta ČR, aby zvážil milost v případech, kdy byly tresty osob, které nakládaly s omamnými a psychotropními látkami, přemrštěny.

Výzva se mj. zmiňuje o tzv. kauze ayahuaska spojené s polskými manžely Kordysovými, kterým soud v lednu letošního roku udělil trest v odnětí svobody 8,5 a 5,5 let. Jaroslaw a Karolina Kordysovi se měli v souvislosti s pořádáním ceremonií s psychoaktivním nápojem ayahuaska dopustit zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Zákon je však v tomto ohledu dle odborníků zastaralý a látky jako ayahuasca nevytváří závislost, naopak mají potenciál ji léčit:

Mgr. Michal Petr: “Je třeba otevřeně diskutovat o výhodách a rizicích užívání těchto látek, ať už v rekreačním, léčebném nebo ceremoniálním kontextu. Je třeba se učit dobrém setu a settingu i následné integraci. Je třeba odlišit vysoce návykové a se sociálně patologickými jevy spojené drogy jako alkohol, nikotin, heroin, pervitin od látek s nízkým závislostním potenciálem, jejichž užívání může společnosti nejen neuškodit, ale v posledku i prospět. Ne kriminalizovat a zakazovat.”

Mgr. Ivana Wurstová: “Ayahusca, o které zde je řeč, je připravována podle prastarých receptur přímo místními léčiteli. Podávání této látky pod dohledem lékařů centra je základním kamenem práce s drogově závislými klienty. Není tedy již z principu možné podávat látku, na kterou by vznikala závislost. Naopak, prostřednictvím účinků této látky mají možnost klienti nahlédnout na celý svůj proces, který ke drogové závislosti vedl, pochopit jej, integrovat a ze závislosti se vyvázat.”

Více o kauze a další vyjádření odborníků si můžete přečíst zde.

Výzva k dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR zde.

Nadační fond PSYRES se zabývá ayahuaskou v rámci antropologického projektu Neurobiologie ayahuasky užité v tradičním prostředí, který můžete podpořit a pomoci jeho realizaci zde.

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ