Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
Nové přístupy v adiktologii: psychedelika

Nové přístupy v adiktologii: psychedelika

12. 11. 2022

V rámci 15. ročníku národní adiktologické konference v Praze se mluvilo o psychedeliky asistované psychoterapii jako o novém přístupu k léčbě závislostí.

10. listopadu se na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy odehrála pravidelná národní adiktologická konference a Cena adiktologie, která má pro obor velký symbolický význam.

"Adiktologie není oborem jednoduchým a často ani veselým či dokonce vděčným. Je oborem, který neměl jednoduchou cestu a pozici, a přitom je to obor, který v moderní společnosti zasahuje obrovské množství lidí; návykové látky a zdraví škodlivé návyky často zásadním způsobem mění osudy mnoha jednotlivců i celých rodin či dokonce sociálních skupin," píše se na oficiálním webu Ceny adiktologie. Letos cenu od České asociace adiktologů získala organizace Podané ruce se svým jedinečným HR programem pro výrazně rizikové uživatele alkoholu.

V rámci sekce nových přístupů v adiktologii vystoupil i Tomáš Páleníček, hlavní řešitel námi podporovaného českého výzkumného projektu PSIKET001 zaměřeného na léčbu farmakorezistentní deprese pomocí ketaminu a psilocybinu.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

MUDr. Páleníček se ve své přednášce věnoval především historii psychedelického výzkumu, která sahá až do 50. let minulého století. Kolem roku 2000 se začalo hovořit o využití LSD v léčbě závislostí na alkoholu nebo heroinu. Právě ketamin se zkoumal v léčbě závislosti na heroinu - dle získaných dat vedl u uživatelů ke snížení bažení. Zmíněný psilocybin se zdá být efektivní u závislosti na tabáku. Momentálně se zkoumá i psychedelikum ibogain, které u některých kokainových a heroinových uživatelů vytváří silný anti-cravingový efekt. Tento efekt je základním předpokladem pro vyléčení člověka ze závislosti.

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ