Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
Česko jako lídr v inovacích v péči o duševního zdraví: pomoc válkou postižené Ukrajině a vzor pro Evropu

Česko jako lídr v inovacích v péči o duševního zdraví: pomoc válkou postižené Ukrajině a vzor pro Evropu

Exekutivní shrnutí obsahu klíčové konference i se záznamy projevů, přednášek a diskusních panelů v češtině.

29.5. 2024 uspořádala PsychedelicsEUROPE ve spolupráci s Nadačním fondem PSYRES v Praze mezinárodní konferenci na vysoké úrovni pod názvem „Inovativní postupy v oblasti duševního zdraví a udržitelnost systémů zdravotní péče: Česko jako lídr EU?".

Na konferenci se hovořilo o průkopnickém přístupu naší země k léčbě duševního zdraví, včetně psychedelicky asistované terapie (PAT), a o jejím potenciálu stát se jedním z lídrů agendy EU v této oblasti. Konference se konala pod oficiální záštitou předsedy vlády a Úřadu vlády, první dámy, Poslanecké sněmovny a Senátu.


Úvodní slovo

Konferenci zahájili předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR pan Roman Kraus a předseda Výboru pro zdravotnictví Parlamentu Ukrajiny pan Mychajlo Raduckij.

Oba znovu zdůraznili význam duševního zdraví a udržitelnosti zdravotnických systémů. Připomněli, že tyto otázky patří mezi nejzásadnější výzvy současnosti. Vyzdvihli také význam a potřebu nových léčebných postupů v oblasti duševního zdraví. Považují je za oblast, v níž mohou obě země, Česko i Ukrajina, v budoucnu spolupracovat, a to zejména prostřednictvím výměny osvědčených postupů a posílené spolupráce mezi odborníky.

Jindřich Vobořil, český národní protidrogový koordinátor, zmínil, že Česká republika by mohla Ukrajině pomoci se zmírněním traumatu a nabídnout své bohaté zkušenosti v oblasti psychiatrie a moderních přístupů. Podle jeho názoru v současné době celosvětově dochází k renesanci lékařského využití psychedelik. Bohužel politici v současnosti nevytvářejí prostředí pro takové lékařské využití v Evropě.

Podobně i pan Alexis Goosdeel, ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislosti (EMCDDA), připomněl, že je třeba inovovat a nově koncipovat současnou protidrogovou politiku (včetně lékařského využití psychedelik) tak, aby odrážela současné vědecké poznatky, a nikoliv, často zastaralou, ideologii.


Hlavní přednášky

Prof. Jiří Horáček, přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví v České republice, se dotkl svých zkušeností s ketaminovou léčbou posttraumatické stresové poruchy a popsal potenciál psychedelik ke zvýšení neuroplasticity a rozšíření kognitivních perspektiv. Vyzdvihl takzvaný „český model“ řešení nových léčebných postupů v oblasti duševního zdraví založený na několika pilířích, mezi něž patří destigmatizace, vědecká data, analýza nákladů a racionální legislativní prostředí.

Následovala prezentace Prof. Dr. Eric Vermettena, klinického psychiatra, profesora na Leidenské univerzitě a poradce nizozemského ministerstva obrany. Týkala se účinnosti psychoterapie s pomocí MDMA při léčbě traumatu a posttraumatické stresové poruchy, která ukázala slibné výsledky v redukci symptomů a dlouhodobý přínos pro pacienta. Mimo jiné hovořil o omezeních stávajících léčebných postupů a o potenciálu těchto terapií zlepšit zpracování emocí a snížit míru ukončení léčby.

MUDr. Tomáš Páleníček, vedoucí Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví představil potenciál psychedelických terapií v léčbě deprese a dalších duševních poruch. Zdůraznil potřebu robustních klinických studií a údajů, které by podpořily začlenění těchto terapií do hlavního proudu medicíny. Kromě toho poskytl poznatky z probíhajícího výzkumu v českém Národním ústavu duševního zdraví.

MUDr. Pavel Bém hovořil o překážkách na cestě k nasazení psychedelických terapií a představil jejich potenciál pro řešení široké škály problémů. Zaměřil se také na doporučení pro poskytovatele zdravotní péče a tvůrce politik do budoucna, jako je systematické vzdělávání odborníků nebo zařazení psychedelik do národních strategických plánů.


Panelové diskuse

Panel č. 1 - Tvorba politiky založené na důkazech

Diskuse v rámci prvního panelu se soustředila na potřeby změny regulace jako klíčového faktoru souvisejícího se začleněním inovativních přístupů k duševnímu zdraví a psychedelických terapií do systémů zdravotní péče. Nedávno schválený „Zákon o psychomodulačních látkách“ v České republice může sloužit jako vzor pro agilní a moderní regulaci. Přestože není specificky zaměřen na PAT, je ukázkou regulace založené na vědeckých důkazech a postavené na úzké spolupráci s vědci, lékaři a odborníky v této oblasti.

O těchto a dalších tématech diskutovali:

 • Josef Pavlovič, náměstek ministra zdravotnictví České republiky.
 • Viktor Mravčík, vedoucí vědeckého oddělení Institutu pro racionální adiktologickou politiku a poradce národního protidrogového koordinátora ČR.
 • Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu.
 • Zdenka Němečková Crkvenjaš, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Panel č. 2 - Perspektivy duševního zdraví při obnově Ukrajiny a léčba posttraumatické stresové poruchy

Panel se zabýval zásadní rolí duševního zdraví při obnově Ukrajiny a zaměřil se především na léčbu posttraumatické stresové poruchy u vojáků, pracovníků kritické infrastruktury a civilistů postižených válkou. Diskuse zdůraznila ničivý psychologický dopad války a rychlou účinnost léčby PTSD, jako je MDMA a ketamin. Ukrajinští zástupci projevili zájem o spolupráci s renomovanými vědci a zeměmi působícími v této oblasti, jako je Česká republika a Nizozemsko. Budoucím cílem bude navázání strukturované spolupráce mezi českými a ukrajinskými institucemi v oblasti vědeckého výzkumu, výměny poznatků a společných projektů.

V panelu, který moderoval pan Tomáš Petříček (bývalý ministr zahraničních věcí ČR), zasedli:

 • Dmytro Gurin, poslanec Nejvyšší rady, parlamentu Ukrajiny.
 • Rostyslav Tistyk, poslanec Nejvyšší rady, parlamentu Ukrajiny.
 • Inna Jaščuk, státní tajemnice ministerstva vnitra Ukrajiny.
 • Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny, vláda České republiky.
 • Jiří Horáček, přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy & vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí, Národní ústav duševního zdraví.
 • Eric Vermetten, psychiatr, profesor a poradce nizozemského ministerstva obrany.

Panel č. 3 - Inovativní léčba z hlediska nákladové efektivity a cen

Panel zkoumal ekonomické aspekty integrace PAT do systémů zdravotní péče a zaměřil se na její nákladovou efektivitu a dlouhodobý přínos. Diskuse se týkala významu strategické spolupráce mezi pojišťovnami, regulačními orgány, odborníky a tvůrci politik. Zvažoval se také potenciál České republiky provést národní studii nákladové efektivity PAT, přičemž byla zdůrazněna potřeba spolupráce zúčastněných stran za účelem mobilizace zdrojů a podpory inovativních léčebných postupů.

Úvodní příspěvky přednesli:

 • Limor BH Epstein, spoluzakladatelka a generální ředitelka společnosti Enlight Exchange
 • Elliot Marseille, ředitel Health Strategies International a ředitel Collaborative for the Economics of Psychedelics na Berkeley University

A následuje diskuse:

 • Lenka Teska Arnoštová, právní expertka v oblasti zdravotnictví a bývalá náměstkyně ministra zdravotnictví.
 • Stanislav Milotinský, přednosta kliniky PSYON.
 • Jiří Mrázek, ředitel odboru úhrad zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Panel č. 4 - Filantropie a investice do nových terapií duševního zdraví

Díky předním vědcům a odborníkům, progresivní regulaci a vysoké důvěře investorů a filantropů se Česká republika stává regionálním lídrem v Evropě v oblasti psychedeliky asistované terapie (PAT). Panel diskutoval o cestě investorů a filantropů k PAT a identifikoval klíčové aktivity a výzvy ve střednědobém horizontu, konkrétně v EU a v regionu střední a východní Evropy.

Panel moderoval pan Viktor Chvátal (generální tajemník a zakladatel PsychedelicsEUROPE):

 • Václav Štrupl, investor a partner společnosti Miton.
 • Václav Dejčmar, filantrop a spolumajitel RSJ Group.
 • Ondřej Fryc, filantrop a spolumajitel společnosti Reflex Capital.
 • Hayim Raclaw, ředitel pro rozvoj podnikání ve společnosti Negev Capital.

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ