Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
O životě: současném i budoucím

O životě: současném i budoucím

Madrinha Darshan, Mamo Awisen Awimaku, Mamo Kunshemaku, Saha Mawekun a Pjér la Šé'z

Podporujeme otevírání prostoru pro diskuzi, která může vzájemně obohatit zdánlivě zcela odlišné kultury, diskuzi, která umožní propojení moudrosti tradičních kmenů s tou západní. Uvědomujeme si totiž, že by nebylo užívání některých psychedelických látek nebylo-li by původních kmenů, které znalosti o jejich účincích předaly naší kultuře.

Sejdou se nositelé původní linie matky Země a duchovního dědictví: mamové a saha kmene Kogi – Wiwua, uznávaná spirituální učitelka z Brazílie a klinický psycholog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Možná by takhle mohl začínat nějaký uvědomělý vtip, nicméně právě takto bude vypadat unikátní podvečerní setkání, které proběhne v Praze 31.8. 2022 od 18:00. Ačkoliv osnova večera zůstane pomyslně otevřenou až do poslední chvíle, to aby mohla přijít témata, která budou pro publikum aktuální, není pochyb o tom, že se bude jednat o jedinečnou akci, která propojí moudrost původních kmenů s tou naší, a že se dotkneme hlubin lidského poznání s filozoficko-psychologickým nadhledem západního světa. 

Říká se, že existují čtyři kmeny, které drží pomyslnou nit poznání vedoucí až k samotnému počátku stvoření. Jedním z těchto kmenů jsou Kogi - Wiwua, žijící v pohoří Sierry Nevady v Kolumbii. 
Říká se také, že šamani dokážou bravurně plavat v mystickém oceánu vědomí. Madrinha Darshan z Brazílie právě k takovým patří. 
U nás na západě jsou to pak psychologové a filozofové, kteří se snaží pojmenovat a pochopit, oč tu vlastně běží. Pjér la Šéz patří mezi přední hledače odpovědí na nejrůznější otázky týkající se smyslu života a existence, a taky na ty, které ještě nebyly položeny. 

Akci organizuje nadační fond SARAVA Foundation, tentokrát ve spolupráci s nadačním fondem Mosty-Puentes, jež zaštiťuje pobyt indiánů kmene Kogi v ČR. 
Výtěžek z akce bude použit na podporu brazilských a kolumbijských indiánů. 
Dalšími partnery akce jsou Wayusa.cz, PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik, a Život po staru o.s. 

VSTUPENKY
UDÁLOST

______________________
Stručnější Bio:

------ Madrinha Darshan 
Její kořeny sahají do kmene indiánů Guaraní, které se proplétají s italskými osadníky. Darshan je váženou spirituální učitelkou, jejíž učení daleko přesahuje hranice amerického kontinentu. Již desítky let pracuje s léčivými rostlinami, které jsou posvátným spirituálním nástrojem indiánů. Darshan založila medicínské centrum Jardim de Juramidam, které se nachází v Alto Paraíso v Brazílii, kde započala její cesta předávání moudrosti a učení původních obyvatel. Stala se první ženou v linii brazilského synkretického náboženství, která založila vlastní kostel, a která sází vlastní pralesní rostliny, sklízí je a připravuje z nich vlastní medicínu.

------ Kogi - Wiwua
Indiáni kmene Kogi žijí v dokonalé rovnováze s přírodou a ekosystémem a upozorňují nás, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit.
Země je pro ně živá bytost, Matka a lidi jsou její děti. Lidé tohoto kmene dlouhodobě žili v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejich horský domov umírá a hory vysychají. Příčinu vidí ve vychýlení světa z rovnováhy tím, jak jsme se odchýlili z harmonie přírodních zákonu my lidé. Říkají, že nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení, jak zastavit destrukci a obnovit život v rovnováze. Bude jim nasloucháno? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když mohou? 
Mamo Kunshemakú Kakamukua Nuguetuga je léčitel, Mamo Awisen Awimakú Kakamukua Nuguetuga pracuje s aktivací mysli a její očistou, Saga Mawekūn Shenshina Ulaka pracuje s hlasem a hudebními nástroji pro propojení s veškerým životem. Mamo Rumazhi Kakamukua Sundekama je mladý 23 letý muž, který přemosťuje tradiční kulturu a vliv naší civilizace. Jsou z rodiny Mamo Shibūlata, jednoho z aktérů filmu Aluna. 

------ Pjér la Šé'z
Klinický psycholog, herec, hudebník a spisovatel. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Věnuje se také přednáškové činnosti. V obou těchto oblastech je inspirován zejména hlubinnou psychologií a dílem C.G. Junga. Je autorem řady knih mezi něž patří např. psychologická studie Indián či jeho poslední dílo o vztazích mezi božstvím a lidstvím – In Deos aneb skutečný horor. 
_________________

------ Sarava Foundation 
Nadační fond Sarava Foundation vznikl za účelem podpory původních kmenů, zachování jejich kultury a šíření jejich moudrosti, kterou zakladatelé - Lucie Havlínová, Štěpán Bako a Eva Césarová, považují za zásadní pro zvyšování úrovně kolektivního vědomí a de facto zachování lidského druhu. 
Mise Sarava Foundation je vytváření obohacujícího mezikulturního dialogu, zajišťování finančních zdrojů či realizace projektů, které by napomohly k pokračování tradičního způsobu života domorodých kmenů, a také přispěly k šíření jejich moudrosti a kosmologie. 
www.sarava.foundation

------ Mosty - Puentes  
Nadační fond založila v roce 2016 Monika Michaelová spolu se skupinou lidí v České republice za účelem podpory a zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene Kogi a kulturní výměny se současnou společností. Základním účelem nadačního fondu je obnova původních tradic na našem území.
https://www.mosty-puentes.cz 

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ