Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
Expedice Neuron: Doktoři na tripu

Expedice Neuron: Doktoři na tripu

31. 05. 2019

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví spolu se zahraničními kolegy uzavřeli v rámci první části Expedice Neuron spolupráci na výzkumu psychoaktivního nápoje ayahuasca s indiánskými kmeny Huni Kui a Ashaninka. 

Expedice, první svého druhu, kdy idiáni jsou partnery vědeckého výzkumu, byla zpočátku financována Nadačním fondem Neuron. Průběh dobrodružství zachycoval štáb režiséra Davida Čálka, který točí o expedici dokumentární film nazvaný “Doktor na tripu”.

Spolupráce excentrických vědců s indiány kmenů Huni Kuin a Ashaninka

Hlavní část expedice je plánována na začátek roku 2022.  Záměrem výzkumníků je sbírat data od dobrovolníků, kteří se zúčastní několika ceremonií s ayahuaskou. Vědci doufají, že by mohli prozkoumat roli tradičního ceremoniálního settingu ve spojení s domorodými praktikami. Výzkum bude zaměřen na oblasti jako jsou nálada, pohoda a propojenost jednotlivých účastníků. Aby bylo možné studovat neurobiologické korelace účinků ayahuasky, zahrnuje základní vybavení mobilní EEG přístroje – tj. zařízení, která zaznamenávají elektrickou aktivitu mozku.

Vedoucí expedice, Dr. Tomáš Páleníček, vysvětluje záměr: „Studie by měla především odpovědět na to, zda tradiční prostředí může přinést dlouhodobé pozitivní účinky na náladu a pohodu. Zároveň nás zajímají neurobiologické biomarkery těchto změn, abychom je mohli změřit, vezeme si s sebou mobilní přístroje EEG. Za druhé, věříme, že rituální psychedelické zážitky mohou navodit propojení mezi lidmi. Když budeme během ceremonie nahrávat EEG, budeme také hodnotit propojení mozku mezi jednotlivými účastníky včetně šamana. Budeme používat přesně synchronizované EEG čepice, které nám umožní tyto projevy prozkoumat. Také se domníváme, že zkušenosti s ayahuaskou mohou dlouhodobě změnit mezilidské vztahy, zvýšit společenskou odpovědnost a podpořit schopnost propojení s ostatními, nebo dokonce ovlivnit náš vztah k sobě samým a vztah k přírodě.“

David Čálek při přijímání tabáku rapé, které mu fouká Naxima.

Přestože práce na projektu započaly již v roce 2016, hlavní přípravná část expedice proběhla v květnu tohoto roku (2019). Vybraný tým expedice se skládal z vědců z Národního ústavu duševního zdraví pod vedením Dr. Tomáše Páleníčka v doprovodu Dr. Filipa Tylše, Dr. Martina Brunovského a Dr. Martina Kuchaře, jejich kolegů Dr. Eduarda Ekma

na Schenberga jako hlavního brazilského partnera, Franka Zanowa, elektrofyzika a generálního ředitele ANT Neuro (ant-neuro.com), výrobce mobilních zařízení EEG, a italské antropoložky Dr. Tanii Re, zakladatelky a členky představenstva UNESCO „Zdravá antropologie, biosféra a léčba systémů “.

Zbývajícími členy expedice byli dokumentární režisér David Čálek a jeho posádka Václav Flégl a Eva Césarová. Společně úspěšně navštívili rodilé obyvatele Amazonie v Brazílii a Peru, aby zmapovali místní podmínky, navázali vztahy, představili místním lidem cíle výzkumu a technologie, a otestovali schopnosti technologických vymožeností v podmínkách deštného pralesa.

Tým spolu s pilotem a Naximou po příletu do Santa Rosy de Purus. Zleva Martin Kuchař, Naxima, Eva Césarová, Eduardo Schenberg, Frank Zanow, pilot, Martin Brunovský, Naximův zeť, Tomáš Páleníček a Filip Tylš.

První kroky týmu vedly do Santa Rosa do Purus, malého města nacházejícího se v srdci amazonského deštného pralesa, ve státě Acre. V Santa Rosa patří asi 80% obyvatel mezi příslušníky kmene Huni Kui.

Místní vůdce „cacique“ Naxima pohostil celou skupinu, popsal životní styl a tradice lidí kmene Huni Kui a uspořádal průzkumný výlet nedalekou džunglí s užitím „rapé“. Rapé je známá tradiční medicína vyrobená z tabáku a dalších rostlin. Je to prášek, který je foukán do nosní dírky jiné osoby skrze dřevěnou trubku zvanou „tepi“. Je dokázáno, že má čistící a stimulační účinky. Nakonec přivedl výzkumný tým do místní komunity tzv. “Aldeii”, která se teprve uváří dále po řece Purus. Jako součást pobytu a také na počest přítomného výzkumného týmu zorganizoval Naxima dvě ceremonie s Nixi Pae (název kmene Huni Kui pro ayahuasku), za přítomnosti jeho rodiny a respektovaného starého „pajé“ (šamana). Vše proběhlo zcela přirozeně; bylo to prostě velmi příjemné až povědomé a otevřené prostředí. Entuziasmus vědců neznal konce, a stejně tak ani hlad po pilotních datech. Všichni souhlasili, že vyplní psychometrické stupnice popisující subjektivní povahu jejich zkušeností.

Extrémní podmínky prostředí, zejména vlhkost a teplota, byly výzvou pro tým i pro zařízení. Zatímco se pokoušeli zachytit EEG během Nixi Pae ceremonie, EEG přístroj přestal pracovat kvůli přehřátí. Byl bohužel natolik poškozen, že nemohl být znovu použit pro další měření.
Naštěstí výbava Franka zahrnovala dva mobilní EEG přístroje jako zálohy, takže nahrávek mohlo být provedeno více. Jak již bylo uvedeno výše, všichni členové expedice užilii rapé. Zjištení, že i jeho účinky jsou velmi zajímavé, vedlo k rozhodnutí zaznamenat EEG některých účastníků během a po rituálním podání této formy tabáku.

Práce vědců místní obyvatele zajímala, žádná měření však na nich nejsou možná, dokud vědci nezískají konečné schválení brazilskou federální vládou. Spolehají i na partnerství a podporu oficiální federace Huni Kui „FEPHAC“ (Federação do Povo Huni Kui do Estado do Acre) a jejího prezidenta Ninawa Inu Huni Kui, které bylo oficiálně schváleno na květnovém sněmu kmene Huni Kui.

Po naplňujících dnech v Santa Rosa se celý tým přesunul do Peru. Přes Puerto Maldonado a Limu až do centra Mayantuaycu, jež se nachází v džungli poblíž města Pucallpa. Centrum leží na krásném místě na břehu Shanay-timpishka, řeky s téměř vroucí vodou s teplotou kolem 90 ° C. To také vedlo k jeho pojmenování „Aguas calientes“ nebo „Aguas hirbiendas“. Místo založil a vede ho maestro (šaman) Juan Flores z kmene Ashaninka. Na jeho rozvoji se podílel i slavný antropolog a výzkumník ayahuasky Jeremy Narby. Maestro Juan s týmem sdílel znalosti o rostlinách, které užívají k léčbě nejrůznějších onemocnění, a dovolil, aby mu vědci představili svůj záměr, včetně praktické ukázky EEG vybavení. Obřad s ayahuaskou byl připraven na druhý večer. Tentokrát bylo zařízení EEG úspěšně otestováno a EEG vedoucího výpravy Tomáše Páleníčka byla zaznamenána v průběhu celého rituálu. Maestro Juan také souhlasil se spoluprácí a se zapojením centra do výzkumu.

Tomáš Páleníček s Juanem Floresem a Taniou Re.

Tomáš Páleníček shrnul přípravnou fázi expedice: „Navázali jsme důležité a vřelé vztahy, chtějí nás podpořit a spolupracovat na výzkumu. Věřím, že je to vůbec poprvé, kdy západní neurovědci získali takovou úroveň spolupráce. Dále se nám podařilo vyzkoušet vybavení, jehož užití v tomto extrémním prostředí může přinést několik omezení.”

Dva týdny po návratu týmu z cesty do Amazonie, 22. a 23. května představil Eduardo Schenberg projekt a předběžné výsledky na čtvrtém velkém sněmu celého kmene Huni Kui, pořádaném organizací FEPHAC ve městě Rio Branco. Jednalo se o největší shromáždění, které se kdy organizovalo, s více jak 300 zástupci ze všech 104 aldeias Huni Kui. Diskutovalo se hned několik politických témat; nejdůležitější však bylo, že studie včetně dokumentárního filmu byla prezentována a jednomyslně schválena. Toto byl hlavní historický průlom a zároveň čest, protože poprvé v brazilské historii, celý domorodý kmen dal zelenou vědecké spolupráci.

I přes úspěch počátečních kroků expedice, čeká tým ještě dlouhá cesta. Je třeba vyřešit technické problémy nahrávání EEG a otázky týkající se analýzy posbíraných dat. Zadruhé, navzdory tomu, že studie byla eticky schválena českou etickou radou, stále potřebuje souhlas brazilských a peruánských místních úřadů. Ačkoli tyto počáteční kroky byly financovány českým filantropem Václavem Dejčmarem prostřednictvím Nadačního fondu Neuron, tato povzbuzující práce vyžaduje další financování. Za tímto účelem byl projekt vybrán jako jedna z pilotních studií, která bude podpořena fundraisingovou kampaní Nadačního fondu pro psychedelický výzkum, PSYRES skrze psyresfoundation.eu.

Muži první části Expedice Neuron na břehu řeky v Aldei kmene Huni Kuin

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ