Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
Akce: Tobias Erny Iboga: Nové způsoby léčby závislostí a dalších duševních poruch

Akce: Tobias Erny Iboga: Nové způsoby léčby závislostí a dalších duševních poruch


Přednáška výzkumníka Tobiase Ernyho

25.4. 2024 

18:30 - 21:00

Divadlo Kolowrat, Ovocný trh 6, Praha 1

Přidejte se k události na Facebooku

Vstupenky


Přednáška výzkumníka Tobiase Ernyho

Kořenová kůra keře Tabernanthe iboga byla v západní rovníkové Africe dlouho považována za posvátný lék a katalyzátor duchovní iniciace. Její hlavní alkaloid, ibogain, má řadu jedinečných vlastností, které přitahují zvýšený zájem vědců. 

Ibogain díky svým neurofarmakologickým vlastnostem usnadňuje relativně bezbolestné odvykání od různých drog, zejména opioidů, a získal si pověst mocného nástroje v psychoterapii. Kromě toho se používá jako pomocná terapie při léčbě Parkinsonovy nemoci a poraněních mozku.

Tato přednáška poskytuje stručný přehled o afrických tradicích ibogy, o cestě ibogy na západní akademickou půdu a nástin mechanismů účinku a z toho vyplývající možností aplikace.

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce bez překladu.

Lecture by researcher Tobias Erny

The root bark of the Tabernanthe iboga shrub has long been considered a sacred medicine and catalyst for spiritual initiation in western equatorial Africa. Its primary alkaloid, Ibogaine, has a variety of unique qualities that have attracted increased academic interest.

Due to its neuropharmacological properties, Ibogaine facilitates a relatively painless withdrawal from various drugs, especially Opioids and has earned a reputation as a powerful tool in psychotherapy. Furthermore, it is used as an adjuvant therapy in the treatment of Parkinson's Disease and Traumatic Brain Injury.

This lecture provides a short overview of the African Iboga traditions and the way of Ibogaine into Western academia, as well as an outline of the mechanisms of action and the resulting application possibilities.

The lecture is in English.


Tobias Erny

Vzdělaný v chemickofarmaceutickém průmyslu ve švýcarské Basileji, se v roce 2006 přesvědčil o obrovské léčivé síle Ibogy. Začal se hlouběji zabývat výzkumem a prací s touto rostlinou. Kromě toho, že pomáhá rozluštit její prastarou moudrost, napsal v němčině knihu o ibogě, organizuje konference a akce, které se kolem ibogy rozvíjejí, a je aktivní jako networker, facilitátor, konzultant a mezinárodně známý řečník, který přednáší na univerzitách, konferencích a festivalech. Jeho posláním je propagovat a podporovat duchovní povědomí, zajistit, aby psychospirituální nástroje a rostlinné léky byly přijímány v širším měřítku, a zavádět je jako léčebnou metodu do naší kultury. V současné době působí jako výkonný ředitel a člen správní rady Globální aliance pro terapii ibogou a pomáhá koordinovat ibogainový program nadace Beckley Foundation. Kromě svých aktivit v Evropě a Mexiku je zasvěcen do tradice Dissoumba-Fang. Spolupracuje s různými vesnicemi a kmeny v západní rovníkové Africe na zachování kulturního dědictví Bwiti a udržitelného získávání alkaloidů Iboga.

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ