Psyres
DAROVAT
HOME
>
AKTUALITY
>
5-MeO-DMT: Nadějné výsledky první klinické studie

5-MeO-DMT: Nadějné výsledky první klinické studie

29. 11. 2021

Právě byla publikována první klinická studie zkoumající bezpečnostní profil 5-MeO-DMT a účinky na stavy vědomí odvíjející se od podané dávky. Do studie byli zapojeni i čeští vědci.

Jedním z členů Studijní bezpečnostní skupiny byl MUDr. Tomáš Páleníček, PhD, přičemž recenzi na publikovanou studii psal prof. Jiří Horáček. Pozitivní výsledky naznačují velký potenciál pro další zkoumání, konkrétně v léčbě deprese.

5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamin (5-MeO-DMT) je tryptamin s ultra rychlým nástupem a krátkým trváním psychedelických účinků. Vědci se domnívají, že by 5-MeO-DMT mohlo mít antidepresivní potenciál. 
Výzkumy jiných psychoaktivních tryptaminů poukazují na jejich příznivé účinky pro léčbu duševních onemocnění. Obdobně, předchozí výzkumy s jinými tryptaminy opakovaně prokázaly, že velikost (hloubka/intenzita) psychedelické zkušenosti je silným prediktorem pozitivní terapeutické odpovědi u pacientů trpících depresí, což může být i případ 5-MeO-DMT, ačkoliv je třeba předpoklady potvrdit. Klinické hodnocení s inhalační formulací GH001 5-MeO-DMT u pacientů s depresí rezistentní na léčbu je aktuálně ve fázi příprav.
 
V rámci přípravy na tento nadcházející výzkum pacientů s diagnózou deprese se publikovaná studie zaměřila na posouzení dopadu čtyř různých velikostí dávek speciální odpařené formulace 5-MeO-DMT (GH001), kterou dobrovolníci inhalovali v dávkách 2, 6, 12 a 18 mg. Studie, která proběhla na 22 dobrovolnících zkoumala bezpečnost, snášenlivost a související psychoaktivní účinky u zdravých dobrovolníků. Mezi dalšími cíli bylo posoudit dopad 5-MeO-DMT na kognitivní funkce, náladu a pohodu. 

Na základě nasbíraných dat dospěl výzkumný tým k závěru, že dávkové rozmezí 2–18 mg bylo bezpečné a dobře tolerované. Ukázalo se, že účinky na kognici, změnu nálady či pohody nebyly prokázány. Tyto výsledky jsou však připisovány nedostatečnému časovému odstupu a také faktu, že studie probíhala na zdravých dobrovolnících. 

5-MeO-DMT se spolu s jinými psychoaktivními molekulami nachází převážně v sekretu ropuchy Bufo alvarius, ale také v určitých rostlinách jako je např. Dictyoloma incanescens. Poprvé byla tato látka syntetizována v roce 1936, a přestože má podobnou molekulární strukturu jako klasická psychedelika N,N-dimethyltryptamin (DMT) a psilocybin, její farmakologická aktivita může být docela odlišná. 5-MeO-DMT působí hlavně jako selektivní agonista serotoninového receptoru na 5-HT1A a 5-HT2A receptorech.

Většina dostupných informací doposud pocházela z retrospektivních průzkumů nebo internetových fór, jako je Erowid (erowid.org) nebo observačních studií, ale protože tyto zprávy popisují použití materiálu do značné míry neznámého množství, kvality a čistoty, který je často přírodního původu, a s pravděpodobnými variabilními metodami podávání, nelze z těchto studií vyvodit žádné pevné závěry, včetně účinků odlišných dávek a odezvy stavů vědomí, bohužel ani bezpečnostní aspekty související s dávkou. Obecně se však předpokládá, že 5-MeO-DMT není návykové a má nízký potenciál ke zneužití. Také se ukázalo, že nástup psychoaktivních účinků po inhalaci nastává během 1–50 s, s celkovou dobou trvání až přibližně 30 minut. Na rozdíl od jiných psychedelických látek se zdá, že se tolerance buduje velmi málo.

Prokázání bezpečnosti a účinnosti jednotlivých dávek na zdravých dobrovolnících je jen prvním krokem otevírajícím dveře k dalšímu rozsáhlému zkoumání. Rychlý nástup změněného stavu vědomí, délka zkušenosti i její intenzita napovídají, že by se mohlo jednat o efektivní nástroj pro rámec psychoterapie v léčbě mnohých diagnóz duševních onemocnění. 

STUDIE

Zapojte se! Podpořte český psychedelický výzkum. 

logo

Svou finanční podporou skrze výzvu na Darujme

DAROVAT
logo

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Psyres
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 
110 00 Praha 1
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ
DarovatKoupit produkty PSYRESKlub patronů
fbyt
info@psyres.euPro média
Nadační fond pro výzkum psychedelik
sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany,
IČO: 05540143
Podmínky užívání a ochrana údajůFAQ