PF 2021

Rok se s rokem sešel a my, ohlížeje se nazpět, vnímáme, že 2021 byl pro náš fond rokem usilovné práce, rokem zasévání semínek, jejichž probouzení nyní pozorně, pokorně a radostně sledujeme, a ve své činnosti rozhodně nehodláme polevit.

Drazí příznivci psychedelického výzkumu, milí přátelé a kolegové,

plody, které máme v záměru pěstovat, opečovávat, a jednou sklidit, jsou výživnou úrodou nejen pro nás, pro vědce a výzkum, ale pro celou společnost. Psychedeliky asistovaná psychoterapie totiž neznamená pouze hodnotné rozšíření portfolia dostupných léčebných přístupů, ale reprezentuje také změnu podstaty přístupu k léčbě duševních onemocnění – zaměření na kořeny problému místo léčby jejich symptomů.

V roce 2021 se nám podařilo reorganizovat strukturu naší organizace, ustálit výkonné procesy a také, převléci její vizuální kabát (pozn. stále v procesu převlékání).

Ve správní radě jsme přivítali Václava Dejčmara, Ondřeje Fryce a Yemiho A.D., kteří se zavázali vyšlapávat s námi cestu vedoucí k legálnímu zavedení psychedeliky asistované psychoterapie, jakožto nadějné léčby, která má potenciál pomáhat tam, kde jiné přístupy selhávají.

V průběhu roku 2021 se nám podařilo nastřádat bezmála 4 miliony korun, které částečně zabezpečí průběh psychedelického výzkumu vědců z Národního ústavu duševního zdraví, jehož realizace by bez naší aktivity – upřímně řečeno – byla v ohrožení.

Pro následující roky jsme po hluboké konverzaci se zřizovateli fondu a správní radou vyhodnotili tři oblasti, jejichž podporování se dále budeme věnovat.

Jsou jimi:

  • Medicína: Léčba deprese a existenciální tísně u onkologicky nemocných
  • Antropologie: Tradiční metody užití a rituály – vliv na psychiku (ayahuasca v Amazonii)
  • Advokacie: Změny v legislativě podmiňující dostupnost léčby

Ze srdce Vám i nám přejeme do roku 2022 jen to nejlepší. Pevnou vůli k dosahování stanovených cílů, pokoru vůči nadcházejícím změnám a schopnost tančit na vlnách přítomného okamžiku.

Děkujeme za vaši podporu i za možnost podílet se na změnách, které považujeme za zásadní pro duševní zdraví naší společnosti!

Za celý PSYRES tým,
Mgr. Vladěna Sobasová
vladena.sobasova@psyres.eu

Newsletter

Dostávejte novinky o činnostech Nadačního fondu a o aktualitách z výzkumu psychedelik.