Čeští vědci zkoumají ayahuascu v Amazonii

Eva Césarová z Nadačního fondu PSYRES pro Seznam Zprávy přiblížila námi podporovanou expedici českých vědců do Jižní Ameriky za účelem zkoumat rituální využití psychedelik.

Pozornost na psychoaktivní nápoj ayahuasca, rituálně užívaný jihoamerickými šamany, neupadá ani po udělení prezidentské milosti, která mladý polský pár zachránila před 8letým trestem za nakládání s DMT, nelegální látkou, kterou ayahuasca obsahuje. „Mnozí lidé, kteří se dotknou skrze ayahuasku sebe sama a života jako odsouzení manželé Kordysovi, potom cítí volání zprostředkovat podobnou zkušenost i dalším zájemcům,“ vysvětluje adiktoložka.

Oblast Antropologie, kterou náš fond podporuje, zaštiťuje projekt nazvaný Expedice Neuron. "Zatím máme za sebou první výpravu do Brazílie, kde jsme testovali techniku ve specifickém prostředí pralesa. Nyní byl několik let pozastaven i v souvislosti s politickým děním kolem bývalého brazilského prezidenta Bolsonara. Doufáme, že s novým prezidentem Lulou se nám dveře opět otevírají."

Chcete pomoci realizovat expedici českých vědců do Brazílie za účelem zkoumání ayahuascy v tradičním prostředí pomocí EEG čepic? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci výzkumných projektů zaměřených na psychedelika.

Vědci ve spolupráci s tamějšími kmeny chtějí pomocí nových EEG čepic pokračovat ve zkoumání neurobiologie mozků účastníků ayahuascových ceremonií v tradičním prostředí brazilského pralesa. "Součástí zkoumání také bude, jestli nějaká píseň nebo akce šamana ovlivní EEG vícero lidí najednou. Víme už třeba, že hudba je důležitou součástí psychedelické zkušenosti, která ovlivňuje to, čím si člověk prochází," dodává.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Konec kauzy Ayahuasca: Kordysovým předal milost ministr Blažek

Manželský pár odsouzený za šamanské rituály s ayahuascou přijal ministr spravedlnosti Blažek, aby jim oficiálně předal prezidentskou milost. U předání byla i Vladěna Sobasová z Nadačního fondu PSYRES.

24. listopadu 2022, dva roky po zahájení soudního procesu s manžely Kordysovými, se ministr spravedlnosti Pavel Blažek setkává s Jaroslawem a Karolínou.

„Jako ministr spravedlnosti České republiky jsem si plně vědom skutečnosti, že institut milosti je výsostným ústavním právem prezidenta republiky a měl by být aplikován ve zcela výjimečných případech. V případě manželů Kordysových jsem po detailním prostudování celého případu, jakož seznámení se stanovisky předních odborníků v drogové oblasti, dospěl k názoru, že případ kritérium výjimečnosti splňuje," uvedl při setkání s omilostněnými manžely.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Setkání se zúčastnila i Vladěna Sobasová, adiktoložka z Nadačního fondu PSYRES. Její roli v dosažení svobody pro Kordysovi i úsilí dalších aktérů vyzdvihuje samotný ministr: "Děkuji panu prezidentovi, že mému návrhu na omilostnění vyhověl a Pavlu Bémovi a Vladěně Sobasové za jejich neúnavné úsilí v této kauze. Bez jejich vytrvalé snahy by možná k nápravě nepřiměřeného trestu pro oba manžele nedošlo."

Krajský soud v Ostravě uložil Karolině Kordysové trest odnětí svobody v trvání 5 let a 6 měsíců a Jaroslawu Kordysovi trest odnětí svobody v trvání 8 let a 6 měsíců. Manželé byli odsouzeni za nakládání s nápojem obsahujícím DMT, látku, která však, dle odborníků, není návyková a vykazuje terapeutický potenciál. Přesto je však na seznamu zakázaných látek a z legislativního hlediska je její škodlivost srovnatelná s látkami jako je pervitin nebo heroin.

Nadační fond PSYRES se v rámci jednoho ze svých projektů zaměřuje na aktivity potřebné ke změně legislativy spojené s psychedelickými látkami. Naše úsilí můžete podpořit finančním darem - žádná pomoc není malá!

Kauza Ayahuasca v České televizi

Jaroslaw a Karolína Kordysovi byli odsouzeni k 8 letům vězení za nakládání s psychoaktivním nápojem ayahuasca, který obsahuje zakázanou látku DMT. Prezident Zeman se rozhodl udělit polskému páru milost a ukončil tak dvouletý soudní proces.

Česká televize se případem Kordysových zabývala v reportáži pořadu 168 hodin, kde vystoupil mj. i koordinátor protidrogové politiky Jindřich Vobořil a adiktoložka Vladěna Sobasová z Nadačního fondu PSYRES, který se kauzou zabýval v rámci projektu zaměřeného na legislativní změny v oblasti psychedelických látek.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

"Nerozuměla jsem tomu, co se děje. Cítila jsem velkou nespravedlnost, protože vnitřně jsem měla pocit, že konáme dobro," dodává v rozhovoru omilostněná Karolína. "V motlibách jsem říkala - 'Bože, jestli chceš abych šla do vězení, já tam půjdu.' Možná bych tam měla úkol, možná bych tam mohla někomu pomoci."

Celý pořad můžete sledovat zde ( 25:15)

Mezinárodní studie léčby deprese pomocí lysohlávek přináší výsledky

Mezinárodní studie COMPASS Pathways se zabývá léčbou deprese pomocí psilocybinu. Zapojili se do ní i pacienti z České republiky.

Zmírnění symptomů deprese podle výsledků studie trvalo u některých pacientů i 12 týdnů po jednorázovém podání 25 mg psilocybinu. Vědci doposud zkoumali především optimální dávkování a možné vedlejší účinky. Studie se zúčastnilo 233 pacientů - z toho 8 účastníků výzkumu pochází z České republiky.

Pacienti podání látky obecně dobře snášeli. Nejčastějšími vedlejšími účinky byly závratě, bolesti hlavy nebo nevolnost. U zkoumaných pacientů byl sledován výskyt sebevražedných myšlenek a úmyslného poškozování. „Většina případů se objevila minimálně až po týdnu po podání psilocybinu, což poukazuje na okamžitý účinek,“ uvedl lékař Tomáš Páleníček pro iDNES. Žádná ze skupin zapojených do výzkumu neprokázala zhoršení symptomů deprese v podobě sebevražedných myšlenek. Odborníci uvádí, že účinky podané psychedelické látky by mohla ještě zlepšit podpůrná psychoterapie.

Následující fází studie bude zkoumání délky trvání antidepresivního účinku na velkém souboru pacientů a také účinku opakovaného podání psilocybinu.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

V Národním ústavu duševního zdraví momentálně probíhají dvě významné studie PSIKET001 a PSIKET002, které srovnávají účinek psilocybinu, ketaminu a midazolamu v léčbě deprese. Jedná se o výzkumný projekt zaměřený na pacienty nereagující na standardní formy léčby deprese a na onkologické pacienty s diagnózou deprese spojenou s jejich onemocněním. „Obě studie jsou velkou nadějí pro pacienty, kterým jiné formy léčby nezabírají. Pakliže se léčebný potenciál prokáže, můžeme předpokládat, že dojde ke zpřístupnění této formy léčby i běžným pacientům mimo rámec výzkumných studií,“ doplňuje Filip Tylš z NUDZ.

Výzkumný projekt PSIKET stále nabírá dobrovolníky. Ti se mohou hlásit na www.psiket.cz.

Antidepresiva a strategie rychlé antidepresivní léčby

Psychiatr Tomáš Páleníček byl hostem Press klubu Frekvence 1, kde vysvětlil různá využití antidepresiv i tzv. strategii rychlé antidepresivní léčby pomocí psychedelik.

Moderátorka se Tomáše Páleníčka ptá ohledně nárůstu v užívání antidepresiv. "V poslední době je určitě nárůst depresí a úzkostných potíží. Lidé v západní společnosti, která je konzumní jsou dlouhodobě ve stresu - ten pracovní a ekonomický tlak je velmi velký. V každé krizi, jako je ta krize současná, se nároky na lidi zvyšují a to souvisí i s tím, že narůstá počet lidí, kteří mají úzkostné a depresivní potíže," odpovídá.

Dále dodává, že na problémech s duševním zdravím mohla mít svůj podíl i koronavirová pandemie. COVID je totiž neurotropní virus, který napadá mozek, což může přivodit potíže i u lidí, kteří v minulosti dlouhodobé problémy s duševním zdravím neměli. "V poslední době se skutečně potkala celá řada faktorů, která k tomu běžnému stresu, který tam byl, zvýšila zátěž na každého z nás, což se samozřejmě může projevit tak, že se lidé cítí více depresivně a úzkostně."

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Mimo antidepresiva a alternativní způsoby jako jsou třeba ayahuascové rituály se Dr. Páleníček zmiňuje i o dalších metodách léčby duševních onemocnění: "Elektrokonvulze jsou jedním ze způsobů léčby, která se dodnes používá jak u deprese, tak třeba u těžkých forem psychóz a schizofrenie. Je to metoda, která může být velmi účinná a zachraňovat životy. Vůbec to nevypadá tak dramaticky jako se může jevit z filmů." Vyzdvihuje především rychlost nástupu efektu, kterou léčba pomocí antidepresiv může postrádat.

Léčba pomocí elektrických šoků však není jediná možná metoda léčení. Strategie rychlé antidepresivní léčby využívá psychedelické látky jako je ketamin nebo psilocybin. Právě těmito látkami se Tomáš Páleníček v NUDZ zabývá, a už dnes je využívá k léčení v rámci výzkumného projektu PSIKET001 zaměřeného na farmakorezistentní pacienty s depresí.

Celý rozhovor si poslechněte zde.

Nové přístupy v adiktologii: psychedelika

V rámci 15. ročníku národní adiktologické konference v Praze se mluvilo o psychedeliky asistované psychoterapii jako o novém přístupu k léčbě závislostí.

10. listopadu se na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy odehrála pravidelná národní adiktologická konference a Cena adiktologie, která má pro obor velký symbolický význam.

"Adiktologie není oborem jednoduchým a často ani veselým či dokonce vděčným. Je oborem, který neměl jednoduchou cestu a pozici, a přitom je to obor, který v moderní společnosti zasahuje obrovské množství lidí; návykové látky a zdraví škodlivé návyky často zásadním způsobem mění osudy mnoha jednotlivců i celých rodin či dokonce sociálních skupin," píše se na oficiálním webu Ceny adiktologie. Letos cenu od České asociace adiktologů získala organizace Podané ruce se svým jedinečným HR programem pro výrazně rizikové uživatele alkoholu.

V rámci sekce nových přístupů v adiktologii vystoupil i Tomáš Páleníček, hlavní řešitel námi podporovaného českého výzkumného projektu PSIKET001 zaměřeného na léčbu farmakorezistentní deprese pomocí ketaminu a psilocybinu.

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

MUDr. Páleníček se ve své přednášce věnoval především historii psychedelického výzkumu, která sahá až do 50. let minulého století. Kolem roku 2000 se začalo hovořit o využití LSD v léčbě závislostí na alkoholu nebo heroinu. Právě ketamin se zkoumal v léčbě závislosti na heroinu - dle získaných dat vedl u uživatelů ke snížení bažení. Zmíněný psilocybin se zdá být efektivní u závislosti na tabáku. Momentálně se zkoumá i psychedelikum ibogain, které u některých kokainových a heroinových uživatelů vytváří silný anti-cravingový efekt. Tento efekt je základním předpokladem pro vyléčení člověka ze závislosti.

Vliv psychedelik na vědomí v podcastu Brain We Are

Prof. Jiří Horáček byl hostem podcastu Brain We Are, typickým pro svoje zaměření na mozek a jeho fungování. Přišla řeč i na psychedelika.

"Jak se tvoří vědomí? Co s ním dělají psychedelika?"

Jiří Horáček, představitel námi podporovaného projektu PSIKET002, který je zaměřený na využití psychedelik v paliativní péči, je tím správným odborníkem na zodpovězení těchto otázek.

V rozhovoru dojde mj. na ketamin, látku s dokázaným a velmi efektivním antidepresivním efektem, který se společně s psilocybinem stává předmětem klinického hodnocení, kdy vědci mj. srovnávají jejich účinek. "Ketamin je bezpečný, způsobuje změny psychiky a pracuje s disociací "já". V terapii působí pozitivně v případě deprese a dalších afektivních poruch."

Horáček se zmíní i o své vlastní zkušenosti s látkou v rámci dobrovolnictví ve výzkumech. "Ketamin funguje disociativně - odpojuje člověka od prostředí i od sebe sama. To je zajímává vlastnost, která souvisí na imaginativní rovině s prožitky blízké smrti nebo smrti."

Chcete zpřístupnit psychedeliky asistovanou psychoterapii těm, kteří ji potřebují? Podpořte Nadační fond PSYRES a napomozte tak realizaci studií zaměřených na psychedelika v terapii.

Celou epizodu podcastu si poslechněte zde.

PSYRES: Prohlášení k rozsudku v kauze Ayahuasca a stručná fakta k případu

Dne 19. 10. 2022 byli obžalovaní Karolina a Jaroslaw Kordysovi Vrchním soudem
v Olomouci pravomocně odsouzeni oba k 8 letům odnětí svobody nepodmíněně a vyhoštěni ze země.

Jako PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik jsme pozorně monitorovali situaci a zajišťovali zpětnou vazbu k výši trestu, opíraje se o vědecká data vypovídající o minimální škodlivosti látky DMT. Po boku řady odborníků z oblastí adiktologie, psychiatrie, psychoterapie či drogové politiky se tímto připojujeme ke kritice nastavení legislativního systému ČR ve věci psychedelických látek a z něho vyplývajících nepřiměřených trestů. Legislativa v současnosti vychází ze zastaralých předpisů, že psychedelika jsou látky bez léčebného využití, a navíc se závislostním potenciálem. Tyto nepodložené, ač do mezinárodní legislativy implementované informace jsou dnes již zcela vyvráceny. Legislativní systém u nás i v mezinárodním měřítku vědecká data nereflektuje.

Apelujeme společně s odborníky na potřebu změn drogové trestní politiky v ČR tak, aby nadále nedocházelo k neadekvátním trestům za činy v souvislosti s psychoaktivními látkami s minimální společenskou škodlivostí a činy bez obětí.

Celé vyjádření Nadačního fondu PSYRES a stručná fakta k případu Kordysových si můžete přečíst níže.

Vyjádření CZEPS k dezinformačnímu článku o ayahuasce

Česká psychedelická společnost se s vyjádřením obrací na článek Jiřího X. Doležala, který psychoaktivní nápoj označuje za "nejnebezpečnější přírodní psychedelikum u nás".

Novinář, psycholog a aktivista Jiří X. Doležal publikoval v rámci názorového internetového deníku Forum24 článek, ve kterém reaguje na nespokojenost laické i odborné veřejnosti s nadměrným rozsudkem soudu k případu manželů Kordysových. "Je to nesmysl, ayahuaska v České republice opakovaně zabíjela. Je to mimořádně silné psychedelikum. S výjimkou alkoholu, který je tradičně nejvražednější, žádná přírodní droga v naší zemi nenadělala větší škody než ayahuaska," tvrdí Doležal ve svém článku.

Česká psychedelická společnost označuje Doležalův článek za dezinformační: "Toto tvrzení je velmi problematické. Pan Doležal sám zmiňuje, že pro přípravu ayahuasky existuje mnoho receptur, přičemž některé z nich zahrnují nebezpečné rostliny, například durman (který obsahuje atropin, skopolamin a hyoscyamin, což jsou jedovaté psychoaktivní látky formálně spadající mezi delirogeny, nikoliv psychedelika." CZEPS také dodává, že zprávy o smrti spojené s ayahuascou, které Doležal ve svém článku zmiňuje, nejsou dohledatelné a chybí jim zdroj.

"V textu také pan Doležal v podstatě „jen tak mezi řečí“ zamítá terapeutický potenciál N,N-DMT, aniž by měl jakoukoliv odbornou kvalifikaci takový potenciál posoudit. Ke svému zamítnutí používá z kontextu vytrženou, manipulativně užitou citaci z magisterské diplomové práce," zmiňuje CZEPS na svém blogu.

Celé vyjádření České psychedelické společnosti si můžete přečíst zde.

Terapie psychedeliky na Mental Wellness Days

2. a 3. listopadu proběhnou ONLINE Mental Wellness Days, dva intenzivní dny s českými i zahraničními odborníky na psychologii, osobní rozvoj nebo mindfulness.

Za Nadační fond PSYRES v rámci programu vystoupí i prof. Jiří Horáček se svou přednáškou o psychedelikách jakožto "nástroji v léčbě duše".

"Možná jste je měli dosud zaškatulkované jako nelegální drogy vyvolávající halucinace. Psychedelika skutečně představují skupinu psychotropních látek, které navozují charakteristické a přechodné změny psychických funkcí. V posledních dvou dekádách se ale objevily nové důkazy, které podporují jejich léčebné využití u deprese, existenciální tísně a dalších onemocnění. Kam směřuje současný výzkum a jaké jsou výhledy psychedeliky asistované psychoterapie? Dočkáme se, že psychedelika dostaneme v lékárně na předpis podobně jako např. antidepresiva? A máme se toho bát?"

více informací o akci a vstupenky na živé vysílání můžete nalézt ZDE.