Science Meets Tradition: Návštěva indiánů kmene Huni Kuin

Jaká je role tradičního rituálu v neurobiologii účinku psychedelik? Na tuto otázku hledají čeští vědci odpověď přímo v Amazonské džungli. Cílem výzkumu, je zkoumat účinky halucinogenního nápoje Ayahuasky během tradičních rituálů Amazonských indiánů.

Veřejná přednáška: Věda potkává tradici (Public talks: Science Meets Tradition)

28. 11. 2018 20:00 – 23:00

Filozofická Fakulta

nám. Jana Palacha 1/2, Praha

Jeremy Narby, Eduardo Schenberg, Tomáš Páleníček, Ninawa Inu Huni Kui 

Akce bude simultánně tlumočena do češtiny. 

Vstupenky / Tickets 


29.11. 2018 18:00 – 21:00

TBA, Ostrava

Eduardo Schenberg, Tomáš Páleníček, Ninawa Inu Huni Kui & Aldenira Cunha 

Akce bude souběžně tlumočena do češtiny. 

Facebook


Kde se můžou potkat západní věda a spiritualita tradičních národů? Nejdříve tam, kde neplatí zákony běžné reality, a kde se mluví univerzálním jazykem. Dále pak v laboratořích a na klinikách zkoumajících nové cesty k duševnímu zdraví a hledajících odpovědi v přírodě. Anebo v amazonské džungli, která se dokáže ve chvilce proměnit ve výzkumnou laboratoř.

Za účelem domluvy výzkumné expedice navštíví Prahu na konci listopadu neurovědec Eduardo Schenberg věnující se výzkumu ayahuasky a psychoterapii s využitím psychedelických látek spolu se zástupcem tradičních komunit – Ninawa Inu Huni Kui, který je nedávno zvoleným prezidentem FPEHAC, organizace spojující všechny obyvatele Huni Kui žijící v rozsáhlé oblasti státu Acre, hluboko v brazilské Amazonii. Do projektu byl přizván i známý antropolog žijící ve Švýcarsku, Jeremy Narby, mj. autor knihy Kosmický had, který strávil několik let života s lidmi kmene Ašaninků v peruánské Amazonii, kde popsal původní způsoby užití zdrojů deštného pralesa. Všichni společně vystoupí v rámci přednáškového a diskuzního bloku na akci nazvané Science Meets Tradition, která proběhne ve velké Aule Filozofické Fakulty, UK v Praze. Akci organizuje Nadační fond pro výzkum psychedelik za podpory Národního ústavu duševního zdraví a Nadačního fondu Neuron. Partnery akce jsou Česká psychedelická společnost, Beyond Psychedelics, kulturní magazín Artikl, sdružení Legalizace, a Goout.

Akce slouží ke zvýšení povědomí o současném výzkumu a na podporu připravované expedice. Zájemci, kteří by chtěli výpravu podpořit, tak mohou učinit zakoupením dražší vstupenky nebo přímým přispěním na účet Nadačního fondu pro výzkum psychedelik 115-7402030247/0100.

Kontaktní informace:

Eva Césarová / eva@psyresfoundaiton.eu


Jeremy Narby

“Psychedelické rostliny – učitelé”

Známý antropolog se pokouší sloučit vědu a psychonautické znalosti o amazonských rostlinách.. Rostliny jako tabák nebo ve formě  ayahuascy mohou fungovat jednak jako “psychedelika”, tedy jako něco mysl odhalujícího a jako “učitelé”, kteří umožňují nabytí nových znalostí. Práce s rostlinnými učiteli je však riskantní a nese svá pro i proti.

Bio

Antropolog a spisovatel Jeremy Narby vyrostl v Kanadě a ve Švýcarsku, studoval historii na univerzitě v Canterbury a obdržel doktorát z antropologie na Stanfordské univerzitě. Jeremy strávil několik let života s lidmi jmene Ašaninků v peruánské Amazonii, kde popsal původní způsoby užití zdrojů deštného pralesa.

Zážitky s ayahuascou v průběhu výzkumu inspirovaly jeho knihu Kosmický had: DNA a původy vědomí. V této knize Jeremy postuluje, že původní obyvatelé dosáhli hlubokého porozumění léčivým rostlinám i samotné DNA díky rituálnímu užívání ayahuascy, což je však v hlavním proudu vědy považováno za kacířskou teorii. Od té doby napsal Jeremy dvě další knihy: “Shamans Through Time: 500 Years on the Path to Knowledge” (“Šamani napříč časem: 500 let na cestě za poznáním”) a “Intelligence in Nature” (“Inteligence v přírodě”). Objevil se v dokumentu DMT: The Spirit Molecule (DMT: Duchovní molekula). Od roku 1989 pracuje Jeremy pro švýcarskou neziskovou organizaci Nouvelle Planète jako ředitel projektů běžících v Amazonii.


Eduardo Schenberg

Když musí laboratoř za ayahuascou”

Vědecké zkoumání ayahuascy začalo před téměř třiceti lety a v průběhu času se rozvinulo do mnoha studií (Pubmed v současné době eviduje 250 výsledků pod termínem “Ayahuasca”). Této éře předcházelo nejméně pět dekád antropologického výzkumu rostlin, písní, lidí a rituálů okolo amazonského nápoje s tucty jmen v jazycích původních obyvatel jako Nixi Pae, Uni, Heu, Hoasca a Daime. Původní obyvatelé Amazonie studovali ayahuascu a rozvíjeli její využití po stovky let. V tomto staletém procesu se vyvinuly nejen obecné znalosti o ayahuasce, ale i různé způsoby jejich užití. Brazilský neurovědec Eduardo Schenberg, který nápoj užíval téměř 20 let na osobní bázi a také studoval jeho efekty v neurovědecké laboratoři, pokryje v přednášce potenciály, výzvy a limitace vědeckého zkoumání ayahuascy, stejně tak jako její efekty na mozek a mysl. Zvláštní péče bude věnována obtížím objektivních versus subjektivních přístupů a tomu, kolik důležitých prvků praktik původních obyvatel bylo jednoduše vynecháno z vědeckého zkoumání apriori na základě předpokladů. Může ayahuasca zapadnout do základního západního psychofarmalogického módu vědění nebo je nezbytné upravit metody a přístupy k lepšímu pochopení psychologických efektů ayahuascy, jejího terapeutického potenciálu a vlivu na vědomí?

Bio

Neurovědec specializující se na vývoj nových psychiatrických terapií asistovaných psychedelickými substancemi  s praxí v základním a klinickém výzkumu. Má pracovní zkušenosti z veřejného a neziskového sektoru, stejně tak jako ze soukromých společností. Je členem Brazilské společnosti pro neurovědu a chování (SBNeC), jedním ze zakládajících členů Internatiol Society for Research on Psychedelics (ISRP) a členem redakční rady Journal of Psychedelic Studies. Zakladatel Instituto Plantando Consciência, neziskové organizace zaměřené na vědecký výzkum a Phaneros, biotech start-upu zaměřeného na zlepšování psychiatrických zdravotních služeb.


Tomáš Páleníček

“Expedice Neuron: Proč bychom měli cestovat do Amazonie za pochopením léčivého potenciálu ayahuasky”

Věda je vždy tažena zvědavostí. Má zvědavost byla soustředěna na psychedelické medicíny již od raného studia na střední škole, a to mě vedlo k objevování a studiu těchto látek po většinu mé profesní kariéry. Od samého počátku jsem byl hluboce přesvědčen a lákán navštívením amazonské džungle. Když jsem se stal vědcem, tento sen přešel v realitu. Můj zájem o psychedelika mě dovedl až k cestě za objevem účinků halucinogenního nápoje ayahuascy na náš mozek. Nejde však o studii v laboratorním settingu, tak jak dnes zkoumáme jiné substance, ale laboratoř povezeme přímo do džungle.

Naším záměrem je popsat unikátní léčivý potenciál nápoje ayahuascy a jeho tradiční kontext a ilustrovat, jak tradiční rituální užití může být prospěšné pro současnou společnost a medicínu, zejména pokud mluvíme o stresu, úzkosti a depresích. Díky skupině mých kolegů z Prahy jsme se úspěšně ucházeli o zařazení do projektu Expedice Neuron a od té doby se tento sen více přibližuje realitě. Během mé cesty skrze latinskou Ameriku a amazonskou džungli, jsem se setkal i s původními obyvateli amazonské džungle, zejména s Huni Kui komunitou, jejíž zástupce jsme pozvali do Prahy. A co bude dál? Dozvíte se na přednášce!

Bio

Tomáš Páleníček, MD, PhD. začal svou kariéru v roce 2001 v bývalém pražském psychiatrickém centru na preklinickém výzkumu zaměřeném na neurobiologii psychedelik jako LSD, psilocin, meskalin, 2C-B a MDMA, stejně tak jako na neurobiologii psychózy. V té samé době absolvoval výcvik v klinické psychiatrii a klinické elektroencefalografii (EEG) a začal přispívat ke klinickému výzkumu ketaminu na lidech. V posledních pěti letech byl předním výzkumníkem prvních projektů, které se v České republice dívaly na akutní efekty konopí a psilocybinu u zdravých dobrovolníků a byl zapojen i do výzkumů ketaminu u pacientů s depresí. Jeho vědecká expertíza je převážně v behaviorální farmakologii a elektrofyiziologii a konektivitě mozku. V současné době je vedoucím překladatelského týmu v Národním ústavu duševního zdraví v České republice, kde zkoumá neuropsychologii toho jak psychedelika a kanabinoidy ovlivňují mozkové zpracovávání, emocionalitu, kognitivní funkce a hudbu. Je též aktivně zapojen do projektů které usilují o studium terapeutického potenciálu psychedelik a MDMA v České republice.


Tradice Nixi-Pae u indiánů kmene Huni Kui

Ninawa Inu Huni Kui je nedávno zvoleným prezidentem FPEHAC, organizace spojující všechny obyvatele Huni Kui žijící v rozsáhlé oblasti státu Acre, hluboko v brazilské Amazonii. On a jeho manželka Aldenira Cunha budou diskutovat o své komunitě, původu a tradicích, i o jejich vztahu se západní kulturou a společností. Pozornost bude věnována i tradičnímu užití Nixi Pae (Ayahuasca) lidmi Huni Kui jak v minulosti, tak i v dnešní době.

Tomáš Páleníček v Laboratoři Mysli

Přednáška MUDr. Tomáše Páleníčka, která proběhla v rámci projektu Laboratoř mysli v Městské knihovně Praha nazvaná "Čím jsou pro nás psychedelika".