Reporáž ČT1: Experimentální výzkum deprese

U nedělních obědových zpráv 14.8. 2022 kanálu České televize 1 jste mohli zachytit reportáž o výzkumu českých vědců PSIKET001, který právě nabírá pacienty.
Reportáž začíná v čase 18:35.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253066674-zpravy-ve-12/222411012000814/

Je nám ctí podporovat tuto experimentální studii, která nabízí naději pacientům, kteří jsou rezistentní vůči standardním léčebným přístupům. Realizace tohoto výzkumu jim nabízí naději již nyní. Podpořte tento výzkum: www.psyres.eu/daruj

O životě: současném i budoucím

Madrinha Darshan, Mamo Awisen Awimaku, Mamo Kunshemaku, Saha Mawekun a Pjér la Šé'z

Podporujeme otevírání prostoru pro diskuzi, která může vzájemně obohatit zdánlivě zcela odlišné kultury, diskuzi, která umožní propojení moudrosti tradičních kmenů s tou západní. Uvědomujeme si totiž, že by nebylo užívání některých psychedelických látek nebylo-li by původních kmenů, které znalosti o jejich účincích předaly naší kultuře.

Sejdou se nositelé původní linie matky Země a duchovního dědictví: mamové a saha kmene Kogi – Wiwua, uznávaná spirituální učitelka z Brazílie a klinický psycholog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Možná by takhle mohl začínat nějaký uvědomělý vtip, nicméně právě takto bude vypadat unikátní podvečerní setkání, které proběhne v Praze 31.8. 2022 od 18:00. Ačkoliv osnova večera zůstane pomyslně otevřenou až do poslední chvíle, to aby mohla přijít témata, která budou pro publikum aktuální, není pochyb o tom, že se bude jednat o jedinečnou akci, která propojí moudrost původních kmenů s tou naší, a že se dotkneme hlubin lidského poznání s filozoficko-psychologickým nadhledem západního světa. 

Říká se, že existují čtyři kmeny, které drží pomyslnou nit poznání vedoucí až k samotnému počátku stvoření. Jedním z těchto kmenů jsou Kogi - Wiwua, žijící v pohoří Sierry Nevady v Kolumbii. 
Říká se také, že šamani dokážou bravurně plavat v mystickém oceánu vědomí. Madrinha Darshan z Brazílie právě k takovým patří. 
U nás na západě jsou to pak psychologové a filozofové, kteří se snaží pojmenovat a pochopit, oč tu vlastně běží. Pjér la Šéz patří mezi přední hledače odpovědí na nejrůznější otázky týkající se smyslu života a existence, a taky na ty, které ještě nebyly položeny. 

Akci organizuje nadační fond SARAVA Foundation, tentokrát ve spolupráci s nadačním fondem Mosty-Puentes, jež zaštiťuje pobyt indiánů kmene Kogi v ČR. 
Výtěžek z akce bude použit na podporu brazilských a kolumbijských indiánů. 
Dalšími partnery akce jsou Wayusa.cz, PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik, a Život po staru o.s. 

VSTUPENKY
UDÁLOST

______________________
Stručnější Bio:

------ Madrinha Darshan 
Její kořeny sahají do kmene indiánů Guaraní, které se proplétají s italskými osadníky. Darshan je váženou spirituální učitelkou, jejíž učení daleko přesahuje hranice amerického kontinentu. Již desítky let pracuje s léčivými rostlinami, které jsou posvátným spirituálním nástrojem indiánů. Darshan založila medicínské centrum Jardim de Juramidam, které se nachází v Alto Paraíso v Brazílii, kde započala její cesta předávání moudrosti a učení původních obyvatel. Stala se první ženou v linii brazilského synkretického náboženství, která založila vlastní kostel, a která sází vlastní pralesní rostliny, sklízí je a připravuje z nich vlastní medicínu.

------ Kogi - Wiwua
Indiáni kmene Kogi žijí v dokonalé rovnováze s přírodou a ekosystémem a upozorňují nás, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit.
Země je pro ně živá bytost, Matka a lidi jsou její děti. Lidé tohoto kmene dlouhodobě žili v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejich horský domov umírá a hory vysychají. Příčinu vidí ve vychýlení světa z rovnováhy tím, jak jsme se odchýlili z harmonie přírodních zákonu my lidé. Říkají, že nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení, jak zastavit destrukci a obnovit život v rovnováze. Bude jim nasloucháno? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když mohou? 
Mamo Kunshemakú Kakamukua Nuguetuga je léčitel, Mamo Awisen Awimakú Kakamukua Nuguetuga pracuje s aktivací mysli a její očistou, Saga Mawekūn Shenshina Ulaka pracuje s hlasem a hudebními nástroji pro propojení s veškerým životem. Mamo Rumazhi Kakamukua Sundekama je mladý 23 letý muž, který přemosťuje tradiční kulturu a vliv naší civilizace. Jsou z rodiny Mamo Shibūlata, jednoho z aktérů filmu Aluna. 

------ Pjér la Šé'z
Klinický psycholog, herec, hudebník a spisovatel. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Věnuje se také přednáškové činnosti. V obou těchto oblastech je inspirován zejména hlubinnou psychologií a dílem C.G. Junga. Je autorem řady knih mezi něž patří např. psychologická studie Indián či jeho poslední dílo o vztazích mezi božstvím a lidstvím – In Deos aneb skutečný horor. 
_________________

------ Sarava Foundation 
Nadační fond Sarava Foundation vznikl za účelem podpory původních kmenů, zachování jejich kultury a šíření jejich moudrosti, kterou zakladatelé - Lucie Havlínová, Štěpán Bako a Eva Césarová, považují za zásadní pro zvyšování úrovně kolektivního vědomí a de facto zachování lidského druhu. 
Mise Sarava Foundation je vytváření obohacujícího mezikulturního dialogu, zajišťování finančních zdrojů či realizace projektů, které by napomohly k pokračování tradičního způsobu života domorodých kmenů, a také přispěly k šíření jejich moudrosti a kosmologie. 
www.sarava.foundation

------ Mosty - Puentes  
Nadační fond založila v roce 2016 Monika Michaelová spolu se skupinou lidí v České republice za účelem podpory a zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene Kogi a kulturní výměny se současnou společností. Základním účelem nadačního fondu je obnova původních tradic na našem území.
https://www.mosty-puentes.cz 

PSYRES - Nadační fond pro výzkum psychedelik hledá CEO

Do našeho nadačního fondu, jehož posláním je podporovat výzkum a dostupnost psychedelické asistované terapie pro léčbu duševních onemocnění a legalizaci této psychoterapie v ČR, hledáme nadšeného šéfa se schopností fundraisingu a organizace týmu. Čeká vás smysluplná práce s potenciálem změny přístupu k duševnímu zdraví na národní úrovni a spolupráce s předními odborníky v této sféře.

Náplň práce
 • Fundraising a propagace inovativního tématu v oblasti duševního zdraví
 • Vedení malého týmu s možností adaptace
 • Zajištění provozních procesů
 • Plánování a realizace řízení nadačních příspěvků
 • Komunikace se správní radou a výzkumníky
 

Co potřebujeme
 • Ideální pro zkušené fundraisery, ale není podmínkou
 • Schopnost managementu týmu a organizační myšlení podmínkou
 • Velmi dobré komunikační dovednosti
 • Nadšení pro propagaci inovativních přístupů
 • Základy finančního řízení
 • Otevřenost a vytrvalost
 • Asertivita a přátelský přístup
 • Orientace v odborném tématu výhodou, ne podmínkou
 

Nabízíme
 • Plný úvazek
 • Plat 50 000-výše Kč/měsíc (fakturace) v závislosti na výsledcích
 • Smysluplnost
 • Spolupráce s nadšenými lidmi i odborníky
 • Rozšíření obzorů a vědomostí
 • Flexibilní pracovní doba, možnost práce odkudkoliv  
 • Zaučení zajistíme

V případě zájmu zašlete CV na e-mail: vladena.sobasova@psyres.eu 

Nová publikace českých vědců #psilocybin

"Psilocybin – zprostředkované zeslabení gamapásmových sluchových odpovědí ustáleného stavu (ASSR) je řízeno intenzitou kognitivních a emocionálních domén psychedelické zkušenosti." (Psilocybin—Mediated Attenuation of Gamma Band Auditory Steady-State Responses (ASSR) Is Driven by the Intensity of Cognitive and Emotional Domains of Psychedelic Experience)

Tento neurovědní článek se zabývá psilocybinem a aktivitou gama (v mozku) měřenou pomocí EEG. Gama je dlouhodobě spojována s kognitivním zpracováním reality. Gama aktivita napomáhá například podržení informací v paměti, vytváření představ či kontrole impulzů.

Pomocí speciální zvukové stimulace o frekvenci 40 Hz se mozek synchronizuje na tuto frekvenci a kvalita této synchronizace může být snížená u psychotických stavů. V této studii psilocybin snížil u zdravých dobrovolníků kvalitu této synchronizace, což poukazuje na psychotomimetický (psychóze podobný) efekt a významnou roli 5-HT2A a 5-HT1A receptorů u psychotických stavů. Výsledky studie jsou v souladu s teorií „entropického mozku“, která říká, že během psychedelické zkušenosti jsou elevovány „primární stavy“ mozku, je narušeno testování reality, a zvýšeno emoční prožívání vedoucí k následné zvýšené neuroplasticitě mozku.

PDF: https://www.mdpi.com/2075-4426/12/6/1004/pdf

Unikátní česká studie psychedelik zkoumá jejich antidepresivní účinky. Chce přinést změny psychiatrie a pomoct umírajícím

O tom, že jednou budou psychedelika asistovat při psychoterapii, adiktoložka Eva Césarová nepochybuje. Otázkou je kdy a jak budou do společnosti začleněna.

Psychedelika, mezi která patří třeba LSD nebo psilocybinové houby, jsou totiž látky, které mění vědomí a byť jsou jen minimálně toxické či návykové, jsou klasifikována jako drogy bez léčebného využití. Celý článek ZDE.

Důstojné umírání? Čeští vědci věří v sílu psychedelik. Fungují proti depresi, tvrdí.

Podle americké studie mohou psychedelika u pacientů s onkologickým onemocněním snížit depresivní a úzkostné stavy až o 80 procent. Jiří Horáček z českého Národního ústavu duševního zdraví se svým týmem v současné době porovnává účinek dvou psychedelických látek a vysvětluje, proč může být jejich užití pro vážně nemocné či umírající osoby revoluční.

Úzkost, deprese, beznaděj a ztráta životního smyslu. To jsou pocity, které často zažívají lidé se smrtelným onemocněním. Zatímco klasické léky na tento duševní stav příliš nezabírají, nejnovější studie ukazují, že ulevit může takovým pacientům psychedeliky asistovaná psychoterapie. Dvě studie na uvedené téma probíhají v současné době také v českém Národním ústavu duševního zdraví. Číst dále.

PF 2021

Rok se s rokem sešel a my, ohlížeje se nazpět, vnímáme, že 2021 byl pro náš fond rokem usilovné práce, rokem zasévání semínek, jejichž probouzení nyní pozorně, pokorně a radostně sledujeme, a ve své činnosti rozhodně nehodláme polevit.

Drazí příznivci psychedelického výzkumu, milí přátelé a kolegové,

plody, které máme v záměru pěstovat, opečovávat, a jednou sklidit, jsou výživnou úrodou nejen pro nás, pro vědce a výzkum, ale pro celou společnost. Psychedeliky asistovaná psychoterapie totiž neznamená pouze hodnotné rozšíření portfolia dostupných léčebných přístupů, ale reprezentuje také změnu podstaty přístupu k léčbě duševních onemocnění – zaměření na kořeny problému místo léčby jejich symptomů.

V roce 2021 se nám podařilo reorganizovat strukturu naší organizace, ustálit výkonné procesy a také, převléci její vizuální kabát (pozn. stále v procesu převlékání).

Ve správní radě jsme přivítali Václava Dejčmara, Ondřeje Fryce a Yemiho A.D., kteří se zavázali vyšlapávat s námi cestu vedoucí k legálnímu zavedení psychedeliky asistované psychoterapie, jakožto nadějné léčby, která má potenciál pomáhat tam, kde jiné přístupy selhávají.

V průběhu roku 2021 se nám podařilo nastřádat bezmála 4 miliony korun, které částečně zabezpečí průběh psychedelického výzkumu vědců z Národního ústavu duševního zdraví, jehož realizace by bez naší aktivity – upřímně řečeno – byla v ohrožení.

Pro následující roky jsme po hluboké konverzaci se zřizovateli fondu a správní radou vyhodnotili tři oblasti, jejichž podporování se dále budeme věnovat.

Jsou jimi:

Ze srdce Vám i nám přejeme do roku 2022 jen to nejlepší. Pevnou vůli k dosahování stanovených cílů, pokoru vůči nadcházejícím změnám a schopnost tančit na vlnách přítomného okamžiku.

Děkujeme za vaši podporu i za možnost podílet se na změnách, které považujeme za zásadní pro duševní zdraví naší společnosti!

Za celý PSYRES tým,
Mgr. Vladěna Sobasová
vladena.sobasova@psyres.eu

Psychedelika mají potenciál navodit stejné změny jako antidepresiva. Už v řádu dní, věří psychiatr Horáček

„Naše vědomí je vlastně taková galerie obrazů, které neustále sledujeme. Jeden z nich je privilegovaný a nejvíce nám na něm záleží – to je obraz nás samých. A tento obraz mylně zaměňujeme za skutečnost,“ říká o lidském vědomí psychiatr a neurolog Jiří Horáček z Národního ústavu duševního zdraví a z 3. třetí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Upozorňuje, že tyto naše obrazy ale představují jen určitý výsek, který nastavila evoluce.

„Když takový obraz zaměňujeme za skutečnost, tak pochopitelně velmi často dospíváme do různých neřešitelných situací, do paradoxů a v konečném důsledku vlastně do něčeho, čemu říkáme existenciální tíseň. To znamená trvale všudypřítomný strach ze smrti, který nás doprovází.“

Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

5-MeO-DMT: Nadějné výsledky první klinické studie

Právě byla publikována první klinická studie zkoumající bezpečnostní profil 5-MeO-DMT a účinky na stavy vědomí odvíjející se od podané dávky. Do studie byli zapojeni i čeští vědci.

Jedním z členů Studijní bezpečnostní skupiny byl MUDr. Tomáš Páleníček, PhD, přičemž recenzi na publikovanou studii psal prof. Jiří Horáček. Pozitivní výsledky naznačují velký potenciál pro další zkoumání, konkrétně v léčbě deprese.

5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamin (5-MeO-DMT) je tryptamin s ultra rychlým nástupem a krátkým trváním psychedelických účinků. Vědci se domnívají, že by 5-MeO-DMT mohlo mít antidepresivní potenciál. 
Výzkumy jiných psychoaktivních tryptaminů poukazují na jejich příznivé účinky pro léčbu duševních onemocnění. Obdobně, předchozí výzkumy s jinými tryptaminy opakovaně prokázaly, že velikost (hloubka/intenzita) psychedelické zkušenosti je silným prediktorem pozitivní terapeutické odpovědi u pacientů trpících depresí, což může být i případ 5-MeO-DMT, ačkoliv je třeba předpoklady potvrdit. Klinické hodnocení s inhalační formulací GH001 5-MeO-DMT u pacientů s depresí rezistentní na léčbu je aktuálně ve fázi příprav.
 
V rámci přípravy na tento nadcházející výzkum pacientů s diagnózou deprese se publikovaná studie zaměřila na posouzení dopadu čtyř různých velikostí dávek speciální odpařené formulace 5-MeO-DMT (GH001), kterou dobrovolníci inhalovali v dávkách 2, 6, 12 a 18 mg. Studie, která proběhla na 22 dobrovolnících zkoumala bezpečnost, snášenlivost a související psychoaktivní účinky u zdravých dobrovolníků. Mezi dalšími cíli bylo posoudit dopad 5-MeO-DMT na kognitivní funkce, náladu a pohodu. 

Na základě nasbíraných dat dospěl výzkumný tým k závěru, že dávkové rozmezí 2–18 mg bylo bezpečné a dobře tolerované. Ukázalo se, že účinky na kognici, změnu nálady či pohody nebyly prokázány. Tyto výsledky jsou však připisovány nedostatečnému časovému odstupu a také faktu, že studie probíhala na zdravých dobrovolnících. 

5-MeO-DMT se spolu s jinými psychoaktivními molekulami nachází převážně v sekretu ropuchy Bufo alvarius, ale také v určitých rostlinách jako je např. Dictyoloma incanescens. Poprvé byla tato látka syntetizována v roce 1936, a přestože má podobnou molekulární strukturu jako klasická psychedelika N,N-dimethyltryptamin (DMT) a psilocybin, její farmakologická aktivita může být docela odlišná. 5-MeO-DMT působí hlavně jako selektivní agonista serotoninového receptoru na 5-HT1A a 5-HT2A receptorech.

Většina dostupných informací doposud pocházela z retrospektivních průzkumů nebo internetových fór, jako je Erowid (erowid.org) nebo observačních studií, ale protože tyto zprávy popisují použití materiálu do značné míry neznámého množství, kvality a čistoty, který je často přírodního původu, a s pravděpodobnými variabilními metodami podávání, nelze z těchto studií vyvodit žádné pevné závěry, včetně účinků odlišných dávek a odezvy stavů vědomí, bohužel ani bezpečnostní aspekty související s dávkou. Obecně se však předpokládá, že 5-MeO-DMT není návykové a má nízký potenciál ke zneužití. Také se ukázalo, že nástup psychoaktivních účinků po inhalaci nastává během 1–50 s, s celkovou dobou trvání až přibližně 30 minut. Na rozdíl od jiných psychedelických látek se zdá, že se tolerance buduje velmi málo.

Prokázání bezpečnosti a účinnosti jednotlivých dávek na zdravých dobrovolnících je jen prvním krokem otevírajícím dveře k dalšímu rozsáhlému zkoumání. Rychlý nástup změněného stavu vědomí, délka zkušenosti i její intenzita napovídají, že by se mohlo jednat o efektivní nástroj pro rámec psychoterapie v léčbě mnohých diagnóz duševních onemocnění. 

STUDIE

Psychedelika místo antidepresiv. Zakázané látky mohou v Česku brzy bodovat v terapii

Článek magazínu Forbes věnovaný tématice psychedelických látek a výzkumu jejich potenciálu doplněný o vyjádření profesora Jiřího Horáčka.

Klinické využití psychedelik patří v současné chvíli k nejžhavějším tématům psychiatrie a psychofarmakologie. Důvodů je více: prokázal se nedostižný potenciál těchto látek pro porozumění vztahu mezi lidskou psychikou a činností mozku a potvrdilo se, že molekuly psilocybinu či ketaminu dokážou odstranit depresi rychleji nežli dosavadní antidepresiva.

Na půdě českého Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) probíhá dvojice výzkumů, jejichž výsledky mají potenciál posunout substance, které doposud figurují na seznamech zakázaných látek, blíže běžnému využití v klinické psychiatrii. Číst dále..