MDMA asistovaná psychoterapie: Hledají se účastníci pro klinické hodnocení

Vědci z Národního ústavu dušvevního zdraví jsou zahrnuti do II. fáze klinického hodnocení evropské studie MDMA asistované psychoterapie pro léčbu PTSD. Nábor pacientů právě probíhá.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je závažné onemocnění, které se může rozvinout na podkladě prožití život ohrožující události. U.S. Department of Veteran Affairs uvádí, že v USA si každodenně vezme život 22 válečných veteránů, u kterých bývá toto onemocnění často diagnostikováno vlivem válečné zkušenosti. PTSD však nepostihuje pouze válečné veterány, ale i oběti trestných činů, sexuálního násilí, vážných dopravních nehod či pracovníky pomáhajících profesí vystavené mezním situacím. Protože je toto onemocnění obtížně léčitelné a často se dostává do chronické podoby, kdy postižený strádá i několik let, vědci hledají nové léčebné přístupy.
Jedním z nových studovaných léčebných způsobů je MDMA-asistovaná psychoterapie. Tato metoda kombinuje intenzivní psychoterapeutická sezení s podáním látky MDMA, která může navodit pocity důvěry, sdílnost, soucit, umožňuje účastníkovi znovu navázat spojení se sebou, díky němuž může zpracovat traumatickou událost a opět najít cestu k druhým a ke světu.
Výsledky provedených klinických studií ukazují slibné známky možné efektivity a bezpečnosti tohoto nového léčebného přístupu, čemuž svědčí i fakt, že Americký úřad pro kontrolu léčiv (FDA) udělil MDMA-asistované psychoterapii status průlomové léčby pro PTSD.
Pokud trpíte PTSD a máte zájem o léčbu pomocí MDMA-asistované psychoterapie, kontaktujte prosím: michaela.viktorinova@nudz.cz
Pokud máte zájem o více podrobností a rozumíte dobře anglicky, můžete se dozvědět více informací v anglicky psaném odkazu zadavatele klinické studie, MAPS Europe, B.V.

Newsletter

Dostávejte novinky o činnostech Nadačního fondu a o aktualitách z výzkumu psychedelik.